Styremøte i Helse Nord RHF 1. juni 2012 (sak 57–66)

Styremøte, 01.06.2012

 

Når og hvor

Dato
01.06.2012 
Klokkeslett
Sted
Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf4849398
Styremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 01JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf6460017
Styremøte 01JUN2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styremøte 01JUN2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 01JUN2012 - presseprotokoll.pdfpdf177722
Styresak 59-2012 HNs styring og kontroll med spesialisthelsetjenester utenfor HF-ene, oppfølging av styresak 108-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 59-2012 HNs styring og kontroll med spesialisthelsetjenester utenfor HF-ene, oppfølging av styresak 108-2011.pdfStyresak 59-2012 HNs styring og kontroll med spesialisthelsetjenester utenfor HF-ene, oppfølging av styresak 108-2011.pdfpdf37168
Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten - forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten - forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer.pdfStyresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten - forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer.pdfpdf13702474
Styresak 61-2012 Mulighetsstudie - avsluttende status, oppfølging av styresak 59-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 61-2012 Mulighetsstudie - avsluttende status, oppfølging av styresak 59-2010.pdfStyresak 61-2012 Mulighetsstudie - avsluttende status, oppfølging av styresak 59-2010.pdfpdf110020
Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr 4-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr 4-2012.pdfStyresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr 4-2012.pdfpdf529704
Styresak 63-2011 Møteplan 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 63-2011 Møteplan 2013.pdfStyresak 63-2011 Møteplan 2013.pdfpdf38354
Styresak 65-2012-1 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 65-2012-1 Orienteringssaker.pdfStyresak 65-2012-1 Orienteringssaker.pdfpdf66129
Styresak 65-2012-3 Oppfølging av styrets vedtak status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 65-2012-3 Oppfølging av styrets vedtak status for gjennomføring.pdfStyresak 65-2012-3 Oppfølging av styrets vedtak status for gjennomføring.pdfpdf64126
Styresak 66-2012 Referatsaker 3 - 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 66-2012 Referatsaker 3 - 5.pdfStyresak 66-2012 Referatsaker 3 - 5.pdfpdf3979508
Styresak 66-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120601/Styresak 66-2012 Referatsaker.pdfStyresak 66-2012 Referatsaker.pdfpdf4961436


Fant du det du lette etter?