Styremøte i Helse Nord RHF 12. februar 2009 (sak 1–13)

Styremøte, 12.02.2009

 

Når og hvor

Dato
12.02.2009 
Klokkeslett
08:30-13:25
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 12022009 - innkalling ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styremøte 12022009 - innkalling ettersendelse.pdfStyremøte 12022009 - innkalling ettersendelse.pdfpdf1052112
Styremøte 12022009 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styremøte 12022009 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 12022009 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf510164
Styremøte 12022009 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styremøte 12022009 - presseprotokoll.pdfStyremøte 12022009 - presseprotokoll.pdfpdf122317
Styresak 03-2009 Oppdragsdokument 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 03-2009 Oppdragsdokument 2009.pdfStyresak 03-2009 Oppdragsdokument 2009.pdfpdf743293
Styresak 04-2009 Budsjett 2009 - konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 04-2009 Budsjett 2009 - konsolidert.pdfStyresak 04-2009 Budsjett 2009 - konsolidert.pdfpdf519796
Styresak 05-2009 Regjeringens tiltakspakke.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 05-2009 Regjeringens tiltakspakke.pdfStyresak 05-2009 Regjeringens tiltakspakke.pdfpdf394504
Styresak 06-2009 Revisjonskomiteens årsrapport 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 06-2009 Revisjonskomiteens årsrapport 2008.pdfStyresak 06-2009 Revisjonskomiteens årsrapport 2008.pdfpdf413738
Styresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter - vedlegg.pdfStyresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter - vedlegg.pdfpdf1019813
Styresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter.pdfStyresak 07-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter.pdfpdf399833
Styresak 08-2009 Endring av vedtektene § 5, Sykehusapotek Nord HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 08-2009 Endring av vedtektene § 5, Sykehusapotek Nord HF.pdfStyresak 08-2009 Endring av vedtektene § 5, Sykehusapotek Nord HF.pdfpdf328054
Styresak 09-2009 Endring av vedtektene § 9, Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 09-2009 Endring av vedtektene § 9, Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 09-2009 Endring av vedtektene § 9, Nordlandssykehuset HF.pdfpdf327207
Styresak 10-2009-3 Ferieavvikling 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 10-2009-3 Ferieavvikling 2008.pdfStyresak 10-2009-3 Ferieavvikling 2008.pdfpdf288334
Styresak 11-2009 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 11-2009 Referatsaker.pdfStyresak 11-2009 Referatsaker.pdfpdf2667444
Styresak 13-2009 Fordeling av økte bevilgninger til rusmiddelavhengige.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090212/Styresak 13-2009 Fordeling av økte bevilgninger til rusmiddelavhengige.pdfStyresak 13-2009 Fordeling av økte bevilgninger til rusmiddelavhengige.pdfpdf339906


Fant du det du lette etter?