Styremøte i Helse Nord RHF 12. februar 2012 (sak 1–13)

Styremøte, 13.02.2012

 

Når og hvor

Dato
13.02.2012 
Klokkeslett
08:00-11:30
Sted
Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo
 

Saksdokumenter

Styremøte 13FEB2012 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styremøte 13FEB2012 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 13FEB2012 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte 13FEB2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styremøte 13FEB2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 13FEB2012 - presseprotokoll.pdf
Styresak 1-2012 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 1-2012 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 1-2012 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 10-2012 Møteplan 2012 - endringer, jf styresak 75-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 10-2012 Møteplan 2012 - endringer, jf styresak 75-2011.pdfStyresak 10-2012 Møteplan 2012 - endringer, jf styresak 75-2011.pdf
Styresak 11-2012 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 11-2012 Orienteringssaker.pdfStyresak 11-2012 Orienteringssaker.pdf
Styresak 12-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 12-2012 Referatsaker.pdfStyresak 12-2012 Referatsaker.pdf
Styresak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 3-2012 Godkjenning av protokoll 14 og 22DES2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 3-2012 Godkjenning av protokoll 14 og 22DES2012.pdfStyresak 3-2012 Godkjenning av protokoll 14 og 22DES2012.pdf
Styresak 4-2012 Oppdragsdokument 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 4-2012 Oppdragsdokument 2012.pdfStyresak 4-2012 Oppdragsdokument 2012.pdf
Styresak 5-2011 Budsjett 2012 - konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 5-2011 Budsjett 2012 - konsolidert.pdfStyresak 5-2011 Budsjett 2012 - konsolidert.pdf
Styresak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom KS og RHF, representasjon ansatte og brukere.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom KS og RHF, representasjon ansatte og brukere.pdfStyresak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom KS og RHF, representasjon ansatte og brukere.pdf
Styresak 7-2012 Desentralistert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 7-2012 Desentralistert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011.pdfStyresak 7-2012 Desentralistert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011.pdf
Styresak 8-2012 Verdibasert hverdag - resultat av prosjektet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 8-2012 Verdibasert hverdag - resultat av prosjektet.pdfStyresak 8-2012 Verdibasert hverdag - resultat av prosjektet.pdf
Styresak 9-2012 Bruk av nasjonale med kvalitetsregistre i Helse Nord - evlauering og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120213/Styresak 9-2012 Bruk av nasjonale med kvalitetsregistre i Helse Nord - evlauering og kvalitetsforbedring.pdfStyresak 9-2012 Bruk av nasjonale med kvalitetsregistre i Helse Nord - evlauering og kvalitetsforbedring.pdf


Fant du det du lette etter?