Styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017

Styremøte, 13.12.2017

 

Når og hvor

Dato
13.12.2017 
Klokkeslett
00:05-00:10