Styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017

Styremøte, 13.12.2017

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
13.12.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf4850641
Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf3951779
Styremøte 20171213 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20171213 - presseprotokoll.pdfpdf688376
Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf136925
Styresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdfStyresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdfpdf388130
Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdfStyresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdfpdf146955
Styresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfpdf464078
Styresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdfpdf713084
Styresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdfStyresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdfpdf1620198
Styresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdfStyresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdfpdf689426
Styresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdfStyresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdfpdf1178570
Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdfStyresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdfpdf181822
Styresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdfStyresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdfpdf929458
Styresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdfStyresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdfpdf179365
Styresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdfStyresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdfpdf163580
Styresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdfStyresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdfpdf168554
Styresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdfStyresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdfpdf4499716
Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfpdf580321
Styresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdfStyresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdfpdf253374
Styresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdfStyresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdfpdf72339
Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdfStyresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdfpdf121598


Fant du det du lette etter?