Styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017

Styremøte, 13.12.2017

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
13.12.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20171213 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20171213 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styremøte 20171213 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20171213 - presseprotokoll.pdf
Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdfStyresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017.pdf
Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdfStyresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon.pdf
Styresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 137-2017-1 Vedlegg 1 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdf
Styresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 137-2017-2 Vedlegg 2 Risikoanalyse PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdfStyresak 137-2017-3 Vedlegg 3 Økonomiske beregninger av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, med vedlegg.pdf
Styresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdfStyresak 137-2017-4 Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014-2016.pdf
Styresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdfStyresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017.pdf
Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdfStyresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT.pdf
Styresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdfStyresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål.pdf
Styresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdfStyresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevne valgstyre.pdf
Styresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdfStyresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019.pdf
Styresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdfStyresak 143-2017-3 Felleseigde helseføretak - statusrapport per juni 2017.pdf
Styresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdfStyresak 144-2017- Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2018.pdf
Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdf
Styresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdfStyresak 144-2017-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017.pdf
Styresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdfStyresak 144-2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelse av egen PCI-enhet.pdf
Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171213/Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdfStyresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå!.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.