Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 2016

Styremøte, 14.12.2016

Saksdokumenter er lagt ut.

Når og hvor

Dato
14.12.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf1683705
Styremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20161214 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2611728
Styremøte 20161214 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styremøte 20161214 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20161214 - presseprotokoll.pdfpdf223764
Styresak 145-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 145-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT.pdfStyresak 145-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT.pdfpdf875244
Styresak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf766008
Styresak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.11.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.11.2016.pdfStyresak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.11.2016.pdfpdf989120
Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfStyresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfpdf844989
Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr 11-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr 11-2016.pdfStyresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr 11-2016.pdfpdf752500
Styresak 150-2016 Investeringsplan 2016-2024 - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 150-2016 Investeringsplan 2016-2024 - oppdatering.pdfStyresak 150-2016 Investeringsplan 2016-2024 - oppdatering.pdfpdf894322
Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring.pdfStyresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring.pdfpdf801318
Styresak 151-2016-1 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 151-2016-1 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 1.pdfStyresak 151-2016-1 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 1.pdfpdf570432
Styresak 151-2016-2 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 151-2016-2 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 2.pdfStyresak 151-2016-2 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring, vedlegg 2.pdfpdf1214050
Styresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av risikoområder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av risikoområder.pdfStyresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av risikoområder.pdfpdf1327873
Styresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter.pdfStyresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter.pdfpdf776137
Styresak 153-2016-1 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 153-2016-1 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, vedlegg.pdfStyresak 153-2016-1 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, vedlegg.pdfpdf801587
Styresak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport.pdfStyresak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport.pdfpdf787539
Styresak 154-2016-1 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 154-2016-1 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport, vedlegg.pdfStyresak 154-2016-1 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - sluttrapport, vedlegg.pdfpdf8986646
Styresak 155-2016 Omdanning av felles eide selskaper fra ANS til helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 155-2016 Omdanning av felles eide selskaper fra ANS til helseforetak.pdfStyresak 155-2016 Omdanning av felles eide selskaper fra ANS til helseforetak.pdfpdf778903
Styresak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfStyresak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfpdf769447
Styresak 157-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport - kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 157-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport - kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfStyresak 157-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport - kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfpdf774235
Styresak 157-2016-4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 157-2016-4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfStyresak 157-2016-4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfpdf778133
Styresak 157-2016-5 NOU 2016-25 Organisering av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 157-2016-5 NOU 2016-25 Organisering av spesialisthelsetjenesten.pdfStyresak 157-2016-5 NOU 2016-25 Organisering av spesialisthelsetjenesten.pdfpdf786698
Styresak 158-2016-1 E-post fra FFO Finnmark om utredning av sykehustjenester.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-1 E-post fra FFO Finnmark om utredning av sykehustjenester.pdfStyresak 158-2016-1 E-post fra FFO Finnmark om utredning av sykehustjenester.pdfpdf930146
Styresak 158-2016-2 Brev fra Henrik Olsen, Sametinget, om strategisk utvikling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-2 Brev fra Henrik Olsen, Sametinget, om strategisk utvikling.pdfStyresak 158-2016-2 Brev fra Henrik Olsen, Sametinget, om strategisk utvikling.pdfpdf905057
Styresak 158-2016-3 Brev fra Alf Birger Olsen om FFO Finnmarks henvendelse om lokalsykehusutredningen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-3 Brev fra Alf Birger Olsen om FFO Finnmarks henvendelse om lokalsykehusutredningen.pdfStyresak 158-2016-3 Brev fra Alf Birger Olsen om FFO Finnmarks henvendelse om lokalsykehusutredningen.pdfpdf843317
Styresak 158-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29.11.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29.11.2016.pdfStyresak 158-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29.11.2016.pdfpdf1039023
Styresak 158-2016-5 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-5 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017.pdfStyresak 158-2016-5 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017.pdfpdf834006
Styresak 158-2016-6 Drøftingsprotokoll DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161214/Styresak 158-2016-6 Drøftingsprotokoll DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.pdfStyresak 158-2016-6 Drøftingsprotokoll DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.pdfpdf146836


Fant du det du lette etter?