Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2006 (sak 36–50)

Styremøte, 14.06.2006

 

Når og hvor

Dato
14.06.2006 
Klokkeslett
09:40-14:10
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 14JUN2006 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styremøte 14JUN2006 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 14JUN2006 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf379861
Styremøte 14JUN2006 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styremøte 14JUN2006 - presseprotokoll.pdfStyremøte 14JUN2006 - presseprotokoll.pdfpdf59404
Styresak 38-2006 Tertialrapport nr 1 - 2006.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 38-2006 Tertialrapport nr 1 - 2006.pdfStyresak 38-2006 Tertialrapport nr 1 - 2006.pdfpdf194621
Styresak 39-2006 Revidert nasjonalbudsjet 2006 - konsekvenser for Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 39-2006 Revidert nasjonalbudsjet 2006 - konsekvenser for Helse Nord.pdfStyresak 39-2006 Revidert nasjonalbudsjet 2006 - konsekvenser for Helse Nord.pdfpdf30273
Styresak 40-2006 Budsjett 2007 - premisser for drift og investeringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 40-2006 Budsjett 2007 - premisser for drift og investeringer.pdfStyresak 40-2006 Budsjett 2007 - premisser for drift og investeringer.pdfpdf123573
Styresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord.pdfStyresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord.pdfpdf38407
Styresak 41-2006-1 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006-1 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 1.pdfStyresak 41-2006-1 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 1.pdfpdf79440
Styresak 41-2006-2 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006-2 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 2.pdfStyresak 41-2006-2 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 2.pdfpdf128897
Styresak 41-2006-3 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006-3 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 3.pdfStyresak 41-2006-3 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 3.pdfpdf97844
Styresak 41-2006-4 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006-4 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 4.pdfStyresak 41-2006-4 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 4.pdfpdf1333649
Styresak 41-2006-5 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 41-2006-5 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 5.pdfStyresak 41-2006-5 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord - Vedlegg 5.pdfpdf63013
Styresak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF.pdfStyresak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF.pdfpdf17858
Styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord.pdfStyresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord.pdfpdf26036
Styresak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg - prinsipper for representasjon og oppnevning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg - prinsipper for representasjon og oppnevning.pdfStyresak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg - prinsipper for representasjon og oppnevning.pdfpdf39720
Styresak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark - etablering av tiltak i Alta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark - etablering av tiltak i Alta.pdfStyresak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark - etablering av tiltak i Alta.pdfpdf46907
Styresak 47-2006 Omstilling Helgelandssykehuset HF - bakgrunn for vedtak og vurdering av situasjonen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 47-2006 Omstilling Helgelandssykehuset HF - bakgrunn for vedtak og vurdering av situasjonen.pdfStyresak 47-2006 Omstilling Helgelandssykehuset HF - bakgrunn for vedtak og vurdering av situasjonen.pdfpdf52376
Styresak 49-2006-10 Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 49-2006-10 Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger.pdfStyresak 49-2006-10 Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger.pdfpdf12401
Styresak 49-2006-6 Protokoll fra møte i RBU, 07JUN2006.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 49-2006-6 Protokoll fra møte i RBU, 07JUN2006.pdfStyresak 49-2006-6 Protokoll fra møte i RBU, 07JUN2006.pdfpdf28086
Styresak 49-2006-8 Drøftingsprotokoll av 08JUN2006.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2006/20060614/Styresak 49-2006-8 Drøftingsprotokoll av 08JUN2006.pdfStyresak 49-2006-8 Drøftingsprotokoll av 08JUN2006.pdfpdf25200


Fant du det du lette etter?