Styremøte i Helse Nord RHF 14. juni 2017

Styremøte, 14.06.2017

Protokoll fra møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
14.06.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170614 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170614 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styremøte 20170614 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170614 - presseprotokoll.pdf
Styresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.mai 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.mai 2017.pdfStyresak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.mai 2017.pdf
Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017.pdfStyresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017.pdf
Styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdfStyresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdf
Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdfStyresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30. april 2017.pdf
Styresak 73-2017 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30 april 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 73-2017 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30 april 2017.pdfStyresak 73-2017 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30 april 2017.pdf
Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30. april 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30. april 2017.pdfStyresak 74-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30. april 2017.pdf
Styresak 75-2017 Tertialrapport nr 1-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 75-2017 Tertialrapport nr 1-2017.pdfStyresak 75-2017 Tertialrapport nr 1-2017.pdf
Styresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg - et organ mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF - revidert mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg - et organ mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF - revidert mandat.pdfStyresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg - et organ mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF - revidert mandat.pdf
Styresak 77-2017- Sykestuer i Nord-Troms - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017- Sykestuer i Nord-Troms - evaluering.pdfStyresak 77-2017- Sykestuer i Nord-Troms - evaluering.pdf
Styresak 77-2017-3-1 Sykestuer i Nord-Troms, evaluering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-3-1 Sykestuer i Nord-Troms, evaluering, vedlegg.pdfStyresak 77-2017-3-1 Sykestuer i Nord-Troms, evaluering, vedlegg.pdf
Styresak 77-2017-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016.pdfStyresak 77-2017-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016.pdf
Styresak 77-2017-4-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 1.pdfStyresak 77-2017-4-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 1.pdf
Styresak 77-2017-4-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 2.pdfStyresak 77-2017-4-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 2.pdf
Styresak 77-2017-4-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 3.pdfStyresak 77-2017-4-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 3.pdf
Styresak 77-2017-4-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 4.pdfStyresak 77-2017-4-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 4.pdf
Styresak 77-2017-4-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 5.pdfStyresak 77-2017-4-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 5.pdf
Styresak 77-2017-4-6 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-4-6 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 6.pdfStyresak 77-2017-4-6 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016, vedlegg 6.pdf
Styresak 77-2017-5-1 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-5-1 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 1.pdfStyresak 77-2017-5-1 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 1.pdf
Styresak 77-2017-5-2 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 77-2017-5-2 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 2.pdfStyresak 77-2017-5-2 Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver, vedlegg 2.pdf
Styresak 78-2017-1 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 78-2017-1 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfStyresak 78-2017-1 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
Styresak 78-2017-2 Brev til Leirfjord kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 78-2017-2 Brev til Leirfjord kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 78-2017-2 Brev til Leirfjord kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 78-2017-3 Brev til Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 78-2017-3 Brev til Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 78-2017-3 Brev til Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 78-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 78-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017.pdfStyresak 78-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017.pdf
Styresak 78-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170614/Styresak 78-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017.pdfStyresak 78-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017.pdf


Fant du det du lette etter?