Styremøte i Helse Nord RHF 14. november 2011 (sak 142–156)

Styremøte, 14.12.2011

 

Når og hvor

Dato
14.12.2011 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 14DES2011 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styremøte 14DES2011 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 14DES2011 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf2144701
Styremøte 14DES2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styremøte 14DES2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 14DES2011 - presseprotokoll.pdfpdf264441
Styresak 144-2011 Likviditet i HF-ene, justering av interne lånerammer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 144-2011 Likviditet i HF-ene, justering av interne lånerammer.pdfStyresak 144-2011 Likviditet i HF-ene, justering av interne lånerammer.pdfpdf65776
Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i NLSH pr 31AUG2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i NLSH pr 31AUG2011.pdfStyresak 145-2011 Byggeprosjekter i NLSH pr 31AUG2011.pdfpdf467986
Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord.pdfStyresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord.pdfpdf615360
Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF.pdfStyresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF.pdfpdf802778
Styresak 148-2011 UNN Tromsø, parkeringsforhold og infrastruktur ved pasienthotellet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 148-2011 UNN Tromsø, parkeringsforhold og infrastruktur ved pasienthotellet.pdfStyresak 148-2011 UNN Tromsø, parkeringsforhold og infrastruktur ved pasienthotellet.pdfpdf82744
Styresak 149-2011 IR-rapport nr 07-2009 Kvalitetssystem - dokumentstyring og avviksbehandling - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 149-2011 IR-rapport nr 07-2009 Kvalitetssystem - dokumentstyring og avviksbehandling - oppsummering.pdfStyresak 149-2011 IR-rapport nr 07-2009 Kvalitetssystem - dokumentstyring og avviksbehandling - oppsummering.pdfpdf270349
Styresak 150-2011 Ordning Raskere tilbake – status og prioritering av kronikergruppene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 150-2011 Ordning Raskere tilbake – status og prioritering av kronikergruppene.pdfStyresak 150-2011 Ordning Raskere tilbake – status og prioritering av kronikergruppene.pdfpdf172233
Styresak 151-2011 Samarbeidsavtaler mellom kommunenen i NN og Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 151-2011 Samarbeidsavtaler mellom kommunenen i NN og Helse Nord RHF.pdfStyresak 151-2011 Samarbeidsavtaler mellom kommunenen i NN og Helse Nord RHF.pdfpdf346767
Styresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til RHF-styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til RHF-styret.pdfStyresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til RHF-styret.pdfpdf54962
Styresak 153-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 153-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 153-2011 Orienteringssaker.pdfpdf855860
Styresak 154-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 154-2011 Referatsaker.pdfStyresak 154-2011 Referatsaker.pdfpdf34501
Styresak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111214/Styresak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 5.pdfStyresak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 5.pdfpdf33922


Fant du det du lette etter?