Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 (sak 70–88)

Styremøte, 15.06.2016

 

Når og hvor

Dato
15.06.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

20160615 styremøte - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - presseprotokoll.pdf20160615 styremøte - presseprotokoll.pdf
20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdf20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdf
Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfStyresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdf
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfStyresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdf
Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdf
Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfStyresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdf
Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfStyresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdf
Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfStyresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdf
Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfStyresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdf
Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfStyresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdf
Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfStyresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdf
Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfStyresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdf
Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfStyresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdf
Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfStyresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdf
Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfStyresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdf
Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfStyresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdf
Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfStyresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdf
Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfStyresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdf
Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfStyresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdf
Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfStyresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdf
Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfStyresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfStyresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdf
Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfStyresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdf
Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfStyresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdf
Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfStyresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdf
Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfStyresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdf
Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfStyresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdf
Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfStyresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdf
Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfStyresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdf
Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfStyresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdf
Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfStyresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdf
Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfStyresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdf
Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfStyresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdf
Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfStyresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdf
Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfStyresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdf
Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfStyresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdf
Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfStyresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdf
Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfStyresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdf
Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfStyresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdf
Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfStyresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfStyresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdf
Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfStyresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfStyresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfStyresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdf
Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfStyresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdf
Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfStyresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdf
Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfStyresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdf

Fant du det du lette etter?