Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 (sak 70–88)

Styremøte, 15.06.2016

 

Når og hvor

Dato
15.06.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

20160615 styremøte - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - presseprotokoll.pdf20160615 styremøte - presseprotokoll.pdfpdf414089
20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdf20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdfpdf5148922
Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf772744
Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfStyresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfpdf898972
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfStyresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfpdf1959355
Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfpdf774277
Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfStyresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfpdf390513
Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfStyresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfpdf135014
Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfStyresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfpdf139851
Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfStyresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfpdf119000
Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfStyresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfpdf70815
Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfStyresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfpdf247652
Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfStyresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfpdf123644
Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfStyresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfpdf145017
Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfStyresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfpdf788764
Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfStyresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfpdf586116
Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfStyresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfpdf359258
Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfStyresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfpdf572843
Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfStyresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfpdf362569
Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfStyresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfpdf430598
Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfStyresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfpdf151369
Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfStyresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfpdf778007
Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfStyresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfpdf762382
Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfStyresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfpdf512023
Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfStyresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfpdf764016
Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfStyresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfpdf78500
Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfStyresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfpdf2035370
Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfStyresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfpdf1019012
Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfStyresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfpdf914289
Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfStyresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfpdf763448
Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfStyresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfpdf189286
Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfStyresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfpdf1576425
Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfStyresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfpdf785270
Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfStyresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfpdf933615
Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfStyresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfpdf799423
Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfStyresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfpdf410100
Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfStyresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfpdf262928
Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfStyresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfpdf784633
Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfStyresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfpdf760804
Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfStyresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfpdf246991
Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfStyresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfpdf1275800
Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfpdf1139779
Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfStyresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfpdf820808
Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfStyresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfpdf834586
Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfpdf1003115
Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfStyresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfpdf839611
Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfStyresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfpdf3361882
Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfStyresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfpdf7974
Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfStyresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfpdf3407002
Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfStyresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfpdf147548

Fant du det du lette etter?