Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 (sak 70–88)

Styremøte, 15.06.2016

 

Når og hvor

Dato
15.06.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

20160615 styremøte - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - presseprotokoll.pdf20160615 styremøte - presseprotokoll.pdf
20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdf20160615 styremøte - saksdokumenter og innkalling.pdf
Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdfStyresak 71-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.-19. mai 2016.pdf
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdfStyresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024.pdf
Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdfStyresak 73-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF.pdf
Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdfStyresak 73-2016-1 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 1.pdf
Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdfStyresak 73-2016-2 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 2.pdf
Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdfStyresak 73-2016-3 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 3.pdf
Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdfStyresak 73-2016-4 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 4.pdf
Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdfStyresak 73-2016-5 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 5.pdf
Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdfStyresak 73-2016-6 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 6.pdf
Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdfStyresak 73-2016-7 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 7.pdf
Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdfStyresak 73-2016-8 Etablering av Helse Nord IKT HF, vedlegg 8.pdf
Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdfStyresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025.pdf
Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdfStyresak 74-2016-1 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 1.pdf
Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdfStyresak 74-2016-2 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 2.pdf
Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdfStyresak 74-2016-3 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 3.pdf
Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdfStyresak 74-2016-4 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 4.pdf
Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdfStyresak 74-2016-5 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 5.pdf
Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdfStyresak 74-2016-6 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, vedlegg 6.pdf
Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfStyresak 75-2016 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdfStyresak 75-2016-1 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 1.pdf
Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdfStyresak 75-2016-2 Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedlegg 2.pdf
Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdfStyresak 76-2016 IR-rapport 05-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering.pdf
Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdfStyresak 76-2016-1 IR-rapport 05-2016 Vedlikhkold av kompetanse i Helse Nord, vedlegg.pdf
Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdfStyresak 77-2016 Tertialrapport nr 1-2016.pdf
Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdfStyresak 78-2016 Virksomhetsrapport nr 5-2016 med vedlegg.pdf
Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdfStyresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 2.pdf
Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdfStyresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016.pdf
Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdfStyresak 80-2016-1 Byggeprosjekter i HSYK - Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016, vedlegg.pdf
Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdfStyresak 81-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 30.04.2016.pdf
Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdfStyresak 82-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport.pdf
Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdfStyresak 83-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport.pdf
Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdfStyresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset - Nye Kirkenes sykehus, endret ramme.pdf
Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdfStyresak 84-2016-1 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 1.pdf
Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdfStyresak 84-2016-2 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 2.pdf
Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdfStyresak 84-2016-3 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes sykehus, vedlegg 3.pdf
Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdfStyresak 85-2016 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten.pdf
Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdfStyresak 85-2016-1 Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, vedlegg.pdf
Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdfStyresak 87-2016-01 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-02 Protokoll fra valgstyret for valg av ansatterepresentanter 27.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfStyresak 87-2016-03 Uttalelse fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdf
Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdfStyresak 87-2016-04 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 20.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdfStyresak 87-2016-05 Brev til Jan Størmer fra Helse Nord RHF 27.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdfStyresak 87-2016-06 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016.pdf
Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdfStyresak 87-2016-06-1 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 1.pdf
Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdfStyresak 87-2016-06-2 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 2.pdf
Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdfStyresak 87-2016-06-3 E-post fra Jan Størmer til styreleder i Helse Nord RHF 31.05.2016, vedlegg 3.pdf
Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160615/Styresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdfStyresak 87-2016-07 Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.