Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 2015 (sak 134–147)

Styremøte, 16.12.2015

 

Når og hvor

Dato
16.12.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter ettersendelse.pdfStyremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter ettersendelse.pdf
Styremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20151216 - Innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20151216 - Presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styremøte 20151216 - Presseprotokoll.pdfStyremøte 20151216 - Presseprotokoll.pdf
Styresak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25112015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25112015.pdfStyresak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25112015.pdf
Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfStyresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdf
Styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020.pdfStyresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020.pdf
Styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 - horingsutkast.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 - horingsutkast.pdfStyresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 - horingsutkast.pdf
Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr 11-2015 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr 11-2015 med vedlegg.pdfStyresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr 11-2015 med vedlegg.pdf
Styresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og stromforsyning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og stromforsyning.pdfStyresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og stromforsyning.pdf
Styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten.pdfStyresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten.pdf
Styresak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter.pdfStyresak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter.pdf
Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdfStyresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdf
Styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017.pdfStyresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017.pdf
Styresak 145-2015-3 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 145-2015-3 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdfStyresak 145-2015-3 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdf
Styresak 145-2015-4 Nordlandssykehuset - fremdriftsplan for omstillingstiltakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 145-2015-4 Nordlandssykehuset - fremdriftsplan for omstillingstiltakene.pdfStyresak 145-2015-4 Nordlandssykehuset - fremdriftsplan for omstillingstiltakene.pdf
Styresak 145-2015-5 UNN Tromsø - PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 145-2015-5 UNN Tromsø - PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse.pdfStyresak 145-2015-5 UNN Tromsø - PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse.pdf
Styresak 146-2015-1 Åpent brev til Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 146-2015-1 Åpent brev til Helse Nord.pdfStyresak 146-2015-1 Åpent brev til Helse Nord.pdf
Styresak 146-2015-2 Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 25112015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 146-2015-2 Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 25112015.pdfStyresak 146-2015-2 Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 25112015.pdf
Styresak 146-2015-3 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 146-2015-3 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2016.pdfStyresak 146-2015-3 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2016.pdf
Styresak 146-2015-4 Oppsummeringsrapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 146-2015-4 Oppsummeringsrapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter.pdfStyresak 146-2015-4 Oppsummeringsrapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter.pdf
Styresak 146-2015-5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151216/Styresak 146-2015-5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS.pdfStyresak 146-2015-5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS.pdf


Fant du det du lette etter?