Styremøte i Helse Nord RHF 16. juni 2016 (sak 89)

Styremøte, 16.06.2016

 
Styret behandlet denne saken elektronisk, dvs. per e-post.

Vedtaket blir protokollført i styremøtet 31. august 2016.

Når og hvor

Dato
16.06.2016 
Klokkeslett

Saksdokumenter

Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160616/Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdfStyresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdf
Styresak 89-2016-1 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160616/Styresak 89-2016-1 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfStyresak 89-2016-1 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 1.pdf
Styresak 89-2016-2 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160616/Styresak 89-2016-2 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfStyresak 89-2016-2 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 2.pdf
Styresak 89-2016-3 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160616/Styresak 89-2016-3 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 3.pdfStyresak 89-2016-3 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport, vedlegg 3.pdf


Fant du det du lette etter?