Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014 (sak 140–152)

Styremøte, 17.12.2014

 

Når og hvor

Dato
17.12.2014 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20141217 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20141217 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styremøte 20141217 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20141217 - presseprotokoll.pdf
Styresak 140-2014 Godkjenning av innkalling saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 140-2014 Godkjenning av innkalling saksliste.pdfStyresak 140-2014 Godkjenning av innkalling saksliste.pdf
Styresak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2014.pdfStyresak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2014.pdf
Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr 11-2014 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr 11-2014 med vedlegg.pdfStyresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr 11-2014 med vedlegg.pdf
Styresak 143-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr 2 og endring av resultatkrav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 143-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr 2 og endring av resultatkrav.pdfStyresak 143-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr 2 og endring av resultatkrav.pdf
Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport.pdfStyresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport.pdf
Styresak 144-2014-1 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 144-2014-1 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 1.pdfStyresak 144-2014-1 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 1.pdf
Styresak 144-2014-2 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 144-2014-2 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 2.pdfStyresak 144-2014-2 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 2.pdf
Styresak 144-2014-3 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 3.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 144-2014-3 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 3.xlsxStyresak 144-2014-3 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 3.xlsx
Styresak 144-2014-4 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 144-2014-4 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 4.pdfStyresak 144-2014-4 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, vedlegg 4.pdf
Styresak 145-2014 UNN Harstad - salg av eiendommer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 145-2014 UNN Harstad - salg av eiendommer.pdfStyresak 145-2014 UNN Harstad - salg av eiendommer.pdf
Styresak 145-2014-1 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 145-2014-1 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 1.pdfStyresak 145-2014-1 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 1.pdf
Styresak 145-2014-2 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 145-2014-2 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 2.pdfStyresak 145-2014-2 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 2.pdf
Styresak 145-2014-3 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 145-2014-3 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 3.pdfStyresak 145-2014-3 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 3.pdf
Styresak 145-2014-4 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 145-2014-4 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 4.pdfStyresak 145-2014-4 UNN Harstad - salg av eiendommer, vedlegg 4.pdf
Styresak 146-2014 Regionale protonsentre - idefaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 146-2014 Regionale protonsentre - idefaserapport.pdfStyresak 146-2014 Regionale protonsentre - idefaserapport.pdf
Styresak 146-2014-1 Regionale protonsentre - idéfaserapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 146-2014-1 Regionale protonsentre - idéfaserapport, vedlegg.pdfStyresak 146-2014-1 Regionale protonsentre - idéfaserapport, vedlegg.pdf
Styresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett 2015.pdfStyresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett 2015.pdf
Styresak 147-2014-1 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 147-2014-1 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 1.pdfStyresak 147-2014-1 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 1.pdf
Styresak 147-2014-2 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 147-2014-2 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 2.pdfStyresak 147-2014-2 Miljø- og klimatiltak - statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015, vedlegg 2.pdf
Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål.pdfStyresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål.pdf
Styresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfStyresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdf
Styresak 150-2014-3 Psykisk helsevern og rus - behov og målsetting for vekst.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 150-2014-3 Psykisk helsevern og rus - behov og målsetting for vekst.pdfStyresak 150-2014-3 Psykisk helsevern og rus - behov og målsetting for vekst.pdf
Styresak 150-2014-4 Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 150-2014-4 Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfStyresak 150-2014-4 Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdf
Styresak 150-2014-5 UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - etablering av parkeringshus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 150-2014-5 UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - etablering av parkeringshus.pdfStyresak 150-2014-5 UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - etablering av parkeringshus.pdf
Styresak 151-2014-1 Brev fra HOD om valg av styrer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-1 Brev fra HOD om valg av styrer.pdfStyresak 151-2014-1 Brev fra HOD om valg av styrer.pdf
Styresak 151-2014-2 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-2 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2013.pdfStyresak 151-2014-2 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2013.pdf
Styresak 151-2014-3 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 26. november 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-3 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 26. november 2014.pdfStyresak 151-2014-3 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 26. november 2014.pdf
Styresak 151-2014-4 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-4 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2015.pdfStyresak 151-2014-4 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2015.pdf
Styresak 151-2014-5 Protokoll fra møtet i Regionalt brukerutvalg 10. desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-5 Protokoll fra møtet i Regionalt brukerutvalg 10. desember 2014.pdfStyresak 151-2014-5 Protokoll fra møtet i Regionalt brukerutvalg 10. desember 2014.pdf
Styresak 151-2014-6 Brev fra statstråd Bent Høie om utvidelse av snsattes representasjon i styrer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-6 Brev fra statstråd Bent Høie om utvidelse av snsattes representasjon i styrer.pdfStyresak 151-2014-6 Brev fra statstråd Bent Høie om utvidelse av snsattes representasjon i styrer.pdf
Styresak 151-2014-7 Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141217/Styresak 151-2014-7 Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer.pdfStyresak 151-2014-7 Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer.pdf


Fant du det du lette etter?