Styremøte i Helse Nord RHF 17. juni 2015 (sak 61–72)

Styremøte, 17.06.2015

 

Når og hvor

Dato
17.06.2015 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf5052736
20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter.pdf20150617 Styremøte - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf7475932
20150617 Styremøte - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/20150617 Styremøte - presseprotokoll.pdf20150617 Styremøte - presseprotokoll.pdfpdf333879
Sak 61-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 61-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 61-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf764605
Sak 62-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 62-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052015.pdfSak 62-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052015.pdfpdf894128
Sak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjektet - hovedrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjektet - hovedrapport.pdfSak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjektet - hovedrapport.pdfpdf2526423
Sak 63-2015-1 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 1 til hovedrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 63-2015-1 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 1 til hovedrapport.pdfSak 63-2015-1 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 1 til hovedrapport.pdfpdf4316400
Sak 63-2015-2 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 2 til hovedrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 63-2015-2 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 2 til hovedrapport.pdfSak 63-2015-2 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, vedlegg 2 til hovedrapport.pdfpdf1954878
Sak 64-2015 Plan 2016-2019 inkl rullering av investeringsplanen 2016-2023.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 64-2015 Plan 2016-2019 inkl rullering av investeringsplanen 2016-2023.pdfSak 64-2015 Plan 2016-2019 inkl rullering av investeringsplanen 2016-2023.pdfpdf1449865
Sak 65-2015 Tertialrapport nr 1-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 65-2015 Tertialrapport nr 1-2015.pdfSak 65-2015 Tertialrapport nr 1-2015.pdfpdf2031008
Sak 66-2015 Virksomhetsrapport nr 5-2015 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 66-2015 Virksomhetsrapport nr 5-2015 med vedlegg.pdfSak 66-2015 Virksomhetsrapport nr 5-2015 med vedlegg.pdfpdf1895970
Sak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 2.pdfSak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 2.pdfpdf937659
Sak 68-2015 Nordlandssykehuset - endring av intern ramme for kassakreditt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 68-2015 Nordlandssykehuset - endring av intern ramme for kassakreditt.pdfSak 68-2015 Nordlandssykehuset - endring av intern ramme for kassakreditt.pdfpdf761353
Sak 69-2015 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - oppfølging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 69-2015 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - oppfølging.pdfSak 69-2015 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - oppfølging.pdfpdf769987
Sak 70-2015-3 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 70-2015-3 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater.pdfSak 70-2015-3 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater.pdfpdf778281
Sak 70-2015-3-1 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 70-2015-3-1 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon, vedlegg.pdfSak 70-2015-3-1 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon, vedlegg.pdfpdf229522
Sak 70-2015-4 Nasjonale prosjekter-prosesser - økonomisk oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 70-2015-4 Nasjonale prosjekter-prosesser - økonomisk oppsummering.pdfSak 70-2015-4 Nasjonale prosjekter-prosesser - økonomisk oppsummering.pdfpdf927139
Sak 70-2015-5 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 70-2015-5 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager.pdfSak 70-2015-5 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager.pdfpdf802837
Sak 70-2015-5-1 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 70-2015-5-1 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager - vedlegg.pdfSak 70-2015-5-1 Resultater fra brukerundersøkelse på pasienttransport og oversikt over klager - vedlegg.pdfpdf272548
Sak 71-2015-1 Uttalelse fra Felles eldrerådsmøte i Sør-Troms-kommunene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-1 Uttalelse fra Felles eldrerådsmøte i Sør-Troms-kommunene.pdfSak 71-2015-1 Uttalelse fra Felles eldrerådsmøte i Sør-Troms-kommunene.pdfpdf854654
Sak 71-2015-2 Uttalelse fra Narvik eldreråd ad ortopedi-øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-2 Uttalelse fra Narvik eldreråd ad ortopedi-øyeblikkelig hjelp.pdfSak 71-2015-2 Uttalelse fra Narvik eldreråd ad ortopedi-øyeblikkelig hjelp.pdfpdf945349
Sak 71-2015-3 Konstali ad hvem tar ansvaret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-3 Konstali ad hvem tar ansvaret.pdfSak 71-2015-3 Konstali ad hvem tar ansvaret.pdfpdf3643093
Sak 71-2015-4 Konstali ad klage på avslag om begjæring om innsyn.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-4 Konstali ad klage på avslag om begjæring om innsyn.pdfSak 71-2015-4 Konstali ad klage på avslag om begjæring om innsyn.pdfpdf844524
Sak 71-2015-5 Konstali ad klage opprettholdes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-5 Konstali ad klage opprettholdes.pdfSak 71-2015-5 Konstali ad klage opprettholdes.pdfpdf854005
Sak 71-2015-6 Brev fra HOD til Konstali.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-6 Brev fra HOD til Konstali.pdfSak 71-2015-6 Brev fra HOD til Konstali.pdfpdf1013062
Sak 71-2015-7 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Sak 71-2015-7 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 2015.pdfSak 71-2015-7 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 2015.pdfpdf894076
Styresak 71-2015-8 Brev fra Nordreisa kommune om videreføring av sykehstuene i Nord-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Styresak 71-2015-8 Brev fra Nordreisa kommune om videreføring av sykehstuene i Nord-Troms.pdfStyresak 71-2015-8 Brev fra Nordreisa kommune om videreføring av sykehstuene i Nord-Troms.pdfpdf74917
Styresak 71-2015-9a Drøftingsprotokoll om Plan 2016-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Styresak 71-2015-9a Drøftingsprotokoll om Plan 2016-2019.pdfStyresak 71-2015-9a Drøftingsprotokoll om Plan 2016-2019.pdfpdf144112
Styresak 71-2015-9b Drøftingsprotokoll om tertialrapport nr 1-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150617/Styresak 71-2015-9b Drøftingsprotokoll om tertialrapport nr 1-2015.pdfStyresak 71-2015-9b Drøftingsprotokoll om tertialrapport nr 1-2015.pdfpdf148302


Fant du det du lette etter?