Styremøte i Helse Nord RHF 18. april 2017

Styremøte, 18.04.2017

I dette møtet behandlet styret sak om nasjonal helse- og sykehusplan. Protokollen er lagt ut.

Når og hvor

Dato
18.04.2017 
Klokkeslett
11:30-13:00
Sted
Linken konferansesenter, Forskningsparken, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf1014298
Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf1353580
Styremøte 20170418 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170418 - presseprotokoll.pdfpdf198386
Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf752449
Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdfStyresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdfpdf810505
Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdfStyresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdfpdf790446
Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdfStyresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdfpdf806597
Styresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdfStyresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdfpdf802081
Styresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdfStyresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdfpdf202421
Styresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdfStyresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdfpdf835576
Styresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdfStyresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdfpdf792867
Styresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfStyresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfpdf773530
Styresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdfStyresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdfpdf362490


Fant du det du lette etter?