Styremøte i Helse Nord RHF 18. april 2017

Styremøte, 18.04.2017

I dette møtet behandlet styret sak om nasjonal helse- og sykehusplan. Protokollen er lagt ut.

Når og hvor

Dato
18.04.2017 
Klokkeslett
11:30-13:00
Sted
Linken konferansesenter, Forskningsparken, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170418 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170418 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styremøte 20170418 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170418 - presseprotokoll.pdf
Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdfStyresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse.pdf
Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdfStyresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdfStyresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap mm UNN.pdf
Styresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdfStyresak 41-2017-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 06.04.2017.pdf
Styresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdfStyresak 41-2017-2 Drøftingsprotokoller akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse.pdf
Styresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdfStyresak 41-2017-3 Brev fra Narvik kommune om kirurgi ved UNN Narvik.pdf
Styresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdfStyresak 41-2017-4 Uttalelse fra LO i Ofoten om UNN Narvik.pdf
Styresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdfStyresak 41-2017-5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus.pdf
Styresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170418/Styresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdfStyresak 41-2017-6 Brev fra Narvik kommune om kirurgisk akuttberedskap mm.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.