Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2013 (sak 136–152)

Styremøte, 18.12.2013

 

Når og hvor

Dato
18.12.2013 
Klokkeslett
08:30-14:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf753299
Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf3974856
Styremøte 20131218 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20131218 - presseprotokoll.pdfpdf244860
Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf337835
Styresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdfStyresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdfpdf416482
Styresak 138-2013 Budsjett 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 138-2013 Budsjett 2014.pdfStyresak 138-2013 Budsjett 2014.pdfpdf453453
Styresak 139-2013 Budsjett 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 139-2013 Budsjett 2013.pdfStyresak 139-2013 Budsjett 2013.pdfpdf386424
Styresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdfStyresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdfpdf732955
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdfpdf453354
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdfpdf1792205
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdfpdf4519301
Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdfStyresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdfpdf456536
Styresak 145-2013 Valgstyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 145-2013 Valgstyre.pdfStyresak 145-2013 Valgstyre.pdfpdf347908
Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdfStyresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdfpdf630953
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdfpdf1838944
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdfpdf8501448
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdfpdf394781
Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdfStyresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdfpdf757615
Styresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdfStyresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdfpdf337800
Styresak 151-2013 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 1.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 1.pdfpdf31413
Styresak 151-2013 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 2.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 2.pdfpdf88541
Styresak 151-2013 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 3.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 3.pdfpdf41256
Styresak 151-2013 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 4.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 4.pdfpdf32107
Styresak 151-2013 Referatsaker 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 5.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 5.pdfpdf535906
Styresak 151-2013 Referatsaker 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 6.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 6.pdfpdf143040
Styresak 151-2013 Referatsaker 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 7.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 7.pdfpdf638888
Styresak 151-2013 Referatsaker 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 8.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 8.pdfpdf112809
Styresak 151-2013 Referatsaker 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 9.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 9.pdfpdf242835


Fant du det du lette etter?