Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2013 (sak 136–152)

Styremøte, 18.12.2013

 

Når og hvor

Dato
18.12.2013 
Klokkeslett
08:30-14:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20131218 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 20131218 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styremøte 20131218 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20131218 - presseprotokoll.pdf
Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdfStyresak 137-2013 Godkjenning av protokoll 27112013.pdf
Styresak 138-2013 Budsjett 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 138-2013 Budsjett 2014.pdfStyresak 138-2013 Budsjett 2014.pdf
Styresak 139-2013 Budsjett 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 139-2013 Budsjett 2013.pdfStyresak 139-2013 Budsjett 2013.pdf
Styresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdfStyresak 141-2013 Nordlandssykehsuet Bodø bygg for kliniske kontorplasser.pdf
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus - godkjenning forprosjekt og byggestart.pdf
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 1.pdf
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdfStyresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart,vedlegg 2.pdf
Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdfStyresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre Bodø og Tromsø.pdf
Styresak 145-2013 Valgstyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 145-2013 Valgstyre.pdfStyresak 145-2013 Valgstyre.pdf
Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdfStyresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen.pdf
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 1.pdf
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021, vedlegg 2.pdf
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdfStyresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021.pdf
Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdfStyresak 148-2013 Samarbeidsavtale folkehelsearbeid.pdf
Styresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdfStyresak 149-2013 Plan internrevisjon.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 1.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 1.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 2.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 2.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 3.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 3.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 4.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 4.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 5.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 5.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 6.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 6.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 7.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 7.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 8.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 8.pdf
Styresak 151-2013 Referatsaker 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131218/Styresak 151-2013 Referatsaker 9.pdfStyresak 151-2013 Referatsaker 9.pdf


Fant du det du lette etter?