Styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014 (sak 70-83)

Styremøte, 18.06.2014

 

Når og hvor

Dato
18.06.2014 
Klokkeslett
13:00-16:30
Sted
Rica Arctic Hotell, Kirkenes
 

Møtedokumenter

Styremøte 20140618 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styremøte 20140618 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20140618 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf6534684
Styremøte 20140618 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styremøte 20140618 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140618 - presseprotokoll.pdfpdf314285
Styresak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf608913
Styresak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052014.pdfStyresak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27052014.pdfpdf690716
Styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet Alta-Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet Alta-Vest-Finnmark.pdfStyresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet Alta-Vest-Finnmark.pdfpdf984668
Styresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering Helse Nord 2014-2017.pdfStyresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering Helse Nord 2014-2017.pdfpdf672198
Styresak 73-2014-1 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 73-2014-1 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017, vedlegg.pdfStyresak 73-2014-1 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017, vedlegg.pdfpdf1402617
Styresak 74-2014 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset tertialrapport 30042014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 74-2014 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset tertialrapport 30042014.pdfStyresak 74-2014 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset tertialrapport 30042014.pdfpdf620220
Styresak 75-2014 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset tertialrapport 30042014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 75-2014 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset tertialrapport 30042014.pdfStyresak 75-2014 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset tertialrapport 30042014.pdfpdf840477
Styresak 76-2014 Byggeprosjekter UNN tertialrapport 30042014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 76-2014 Byggeprosjekter UNN tertialrapport 30042014.pdfStyresak 76-2014 Byggeprosjekter UNN tertialrapport 30042014.pdfpdf635492
Styresak 77-2014 FIKS-prosjektet tertialrapport 30042014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 77-2014 FIKS-prosjektet tertialrapport 30042014.pdfStyresak 77-2014 FIKS-prosjektet tertialrapport 30042014.pdfpdf1081755
Styresak 78-2014 Plan 2015-2018 inkl rullering av investeringsplanen 2015-2022.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 78-2014 Plan 2015-2018 inkl rullering av investeringsplanen 2015-2022.pdfStyresak 78-2014 Plan 2015-2018 inkl rullering av investeringsplanen 2015-2022.pdfpdf1294468
Styresak 79-2014 Tertialrapport 1-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 79-2014 Tertialrapport 1-2014.pdfStyresak 79-2014 Tertialrapport 1-2014.pdfpdf1357531
Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr 5-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr 5-2014.pdfStyresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr 5-2014.pdfpdf526519
Styresak 81-2014-3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 81-2014-3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper.pdfStyresak 81-2014-3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper.pdfpdf774966
Styresak 82-2014-1 Brev fra Raymond Londal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 82-2014-1 Brev fra Raymond Londal.pdfStyresak 82-2014-1 Brev fra Raymond Londal.pdfpdf633834
Styresak 82-2014-2 Brev fra 42 overleger ved UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 82-2014-2 Brev fra 42 overleger ved UNN.pdfStyresak 82-2014-2 Brev fra 42 overleger ved UNN.pdfpdf766198
Styresak 82-2014-3 Protokoll fra valg ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 82-2014-3 Protokoll fra valg ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2014-2016.pdfStyresak 82-2014-3 Protokoll fra valg ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2014-2016.pdfpdf932065
Styresak 82-2014-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12062014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 82-2014-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12062014.pdfStyresak 82-2014-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12062014.pdfpdf197780
Styresak 82-2014-5 Brev fra allmennlegeutvalget ved Alleen legesenter i Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140618/Styresak 82-2014-5 Brev fra allmennlegeutvalget ved Alleen legesenter i Narvik.pdfStyresak 82-2014-5 Brev fra allmennlegeutvalget ved Alleen legesenter i Narvik.pdfpdf785669


Fant du det du lette etter?