Styremøte i Helse Nord RHF 18.–19. mai 2016 (sak 58–69)

Styremøte, 18.05.2016-19.05.2016

 

Når og hvor

Dato
18.05.2016-19.05.2016 
Klokkeslett
19:00-11:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20160518-19 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20160518-19 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styremøte 20160518-19 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160518-19 - presseprotokoll.pdf
Styresak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdfStyresak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdf
Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet.pdfStyresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet.pdf
Styresak 61-2016 Samisk helsepark - ide- og konseptfase, styringsdokument og mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 61-2016 Samisk helsepark - ide- og konseptfase, styringsdokument og mandat.pdfStyresak 61-2016 Samisk helsepark - ide- og konseptfase, styringsdokument og mandat.pdf
Styresak 62-2016 UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idefase - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 62-2016 UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idefase - mandat.pdfStyresak 62-2016 UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idefase - mandat.pdf
Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen - resultater og konsekvenser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen - resultater og konsekvenser.pdfStyresak 63-2016 Samhandlingsreformen - resultater og konsekvenser.pdf
Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i foretaksgruppen, evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i foretaksgruppen, evaluering.pdfStyresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i foretaksgruppen, evaluering.pdf
Styresak 65-2016 Virksomhetsrapport 4-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 65-2016 Virksomhetsrapport 4-2016.pdfStyresak 65-2016 Virksomhetsrapport 4-2016.pdf
Styresak 66-2016 Møteplan 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 66-2016 Møteplan 2017.pdfStyresak 66-2016 Møteplan 2017.pdf
Styresak 67-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 67-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfStyresak 67-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdf
Styresak 67-2016-4 Ambulansestrukturen i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 67-2016-4 Ambulansestrukturen i foretaksgruppen.pdfStyresak 67-2016-4 Ambulansestrukturen i foretaksgruppen.pdf
Styresak 67-2016-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 67-2016-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015.pdfStyresak 67-2016-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015.pdf
Styresak 68-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 om Nasjonal helse- og sykehusplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 om Nasjonal helse- og sykehusplan.pdfStyresak 68-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 om Nasjonal helse- og sykehusplan.pdf
Styresak 68-2016-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016.pdfStyresak 68-2016-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016.pdf
Styresak 68-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rus.pdfStyresak 68-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rus.pdf
Styresak 68-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte om Samisk helsepark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte om Samisk helsepark.pdfStyresak 68-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte om Samisk helsepark.pdf
Styresak 68-2016-5 Sametingets tilbakemelding på utkast til styringsdokument og mandat for Samisk helsepark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-5 Sametingets tilbakemelding på utkast til styringsdokument og mandat for Samisk helsepark.pdfStyresak 68-2016-5 Sametingets tilbakemelding på utkast til styringsdokument og mandat for Samisk helsepark.pdf
Styresak 68-2016-6 Brev fra Narvik kommune vedr.Nasjonal helse- og sykehusplan Mandat for det videre arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-6 Brev fra Narvik kommune vedr.Nasjonal helse- og sykehusplan Mandat for det videre arbeidet.pdfStyresak 68-2016-6 Brev fra Narvik kommune vedr.Nasjonal helse- og sykehusplan Mandat for det videre arbeidet.pdf
Styresak 68-2016-7 Brev fra Jan Størmer, overlege UNN Tromsø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160518-19/Styresak 68-2016-7 Brev fra Jan Størmer, overlege UNN Tromsø.pdfStyresak 68-2016-7 Brev fra Jan Størmer, overlege UNN Tromsø.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.