Styremøte i Helse Nord RHF 19. desember 2012 (sak 145–162)

Styremøte, 19.12.2012

 

Når og hvor

Dato
19.12.2012 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1040376
Styremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 19DES2012 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf4414990
Styremøte 19DES2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styremøte 19DES2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 19DES2012 - presseprotokoll.pdfpdf191300
Styresak_145-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_145-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_145-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf336286
Styresak_146-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_28112012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_146-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_28112012.pdfStyresak_146-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_28112012.pdfpdf404717
Styresak_147-2012_Utredning_spesialisthelsetilbudet_Alta_Vest-Finnmark_mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_147-2012_Utredning_spesialisthelsetilbudet_Alta_Vest-Finnmark_mandat.pdfStyresak_147-2012_Utredning_spesialisthelsetilbudet_Alta_Vest-Finnmark_mandat.pdfpdf427935
Styresak_148-2012_Endringer_pasient_og_brukerrettighetsloven_horingsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_148-2012_Endringer_pasient_og_brukerrettighetsloven_horingsuttalelse.pdfStyresak_148-2012_Endringer_pasient_og_brukerrettighetsloven_horingsuttalelse.pdfpdf349720
Styresak_149-2012_Nordlandssykehuset_byggeprosjekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_149-2012_Nordlandssykehuset_byggeprosjekter.pdfStyresak_149-2012_Nordlandssykehuset_byggeprosjekter.pdfpdf360645
Styresak_150-2012_Nye_Kirkenes_sykehus_endelig_finansieringsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_150-2012_Nye_Kirkenes_sykehus_endelig_finansieringsplan.pdfStyresak_150-2012_Nye_Kirkenes_sykehus_endelig_finansieringsplan.pdfpdf334629
Styresak_151-2012_Byggeprosjekter_i_Helse_Nord_felles_oppfolging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_151-2012_Byggeprosjekter_i_Helse_Nord_felles_oppfolging.pdfStyresak_151-2012_Byggeprosjekter_i_Helse_Nord_felles_oppfolging.pdfpdf454448
Styresak_152-2012_Konsernbestemmelser_for_investeringer_revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_152-2012_Konsernbestemmelser_for_investeringer_revisjon.pdfStyresak_152-2012_Konsernbestemmelser_for_investeringer_revisjon.pdfpdf454410
Styresak_153-2012_Organisering_av_laerlinger_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_153-2012_Organisering_av_laerlinger_i_Helse_Nord.pdfStyresak_153-2012_Organisering_av_laerlinger_i_Helse_Nord.pdfpdf361454
Styresak_154-2012 Virksomhetshetsrapport nr 11-2012 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_154-2012 Virksomhetshetsrapport nr 11-2012 med vedlegg.pdfStyresak_154-2012 Virksomhetshetsrapport nr 11-2012 med vedlegg.pdfpdf1170427
Styresak_155-2012_Plan_for_internrevisjon_2013-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_155-2012_Plan_for_internrevisjon_2013-2014.pdfStyresak_155-2012_Plan_for_internrevisjon_2013-2014.pdfpdf337331
Styresak_156-2012_Internkontroll_i_Helse_Nord_systematikk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_156-2012_Internkontroll_i_Helse_Nord_systematikk.pdfStyresak_156-2012_Internkontroll_i_Helse_Nord_systematikk.pdfpdf342232
Styresak_157-2012_Internrevisjonsrapport_12-09_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_157-2012_Internrevisjonsrapport_12-09_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdfStyresak_157-2012_Internrevisjonsrapport_12-09_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdfpdf353118
Styresak_158-2012_Internrevisjonsrapport_04-2012_Bestilling_og_mottak_av_provesvar_tiltaksplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_158-2012_Internrevisjonsrapport_04-2012_Bestilling_og_mottak_av_provesvar_tiltaksplan.pdfStyresak_158-2012_Internrevisjonsrapport_04-2012_Bestilling_og_mottak_av_provesvar_tiltaksplan.pdfpdf383159
Styresak_159-2012-3_Aktivitetsutvikling_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_159-2012-3_Aktivitetsutvikling_i_Helse_Nord.pdfStyresak_159-2012-3_Aktivitetsutvikling_i_Helse_Nord.pdfpdf779482
Styresak_159-2012-4_Avskrivingsbelop_pa_investeringene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_159-2012-4_Avskrivingsbelop_pa_investeringene.pdfStyresak_159-2012-4_Avskrivingsbelop_pa_investeringene.pdfpdf389540
Styresak_159-2012-5_Risikostyring_2013_overordnede_maal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_159-2012-5_Risikostyring_2013_overordnede_maal.pdfStyresak_159-2012-5_Risikostyring_2013_overordnede_maal.pdfpdf341989
Styresak_159-2012-6_Tilbud_pasienttransport_Nord-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_159-2012-6_Tilbud_pasienttransport_Nord-Troms.pdfStyresak_159-2012-6_Tilbud_pasienttransport_Nord-Troms.pdfpdf1150401
Styresak_160-2012-1_Protokoll_fra_mote_i_revisjonskomiteen_01062012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_160-2012-1_Protokoll_fra_mote_i_revisjonskomiteen_01062012.pdfStyresak_160-2012-1_Protokoll_fra_mote_i_revisjonskomiteen_01062012.pdfpdf455262
Styresak_160-2012-2_Brev_fra_Vesteralen_regionrad_rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_160-2012-2_Brev_fra_Vesteralen_regionrad_rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfStyresak_160-2012-2_Brev_fra_Vesteralen_regionrad_rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfpdf441489
Styresak_160-2012-3_Protokoll_arbeidsutvalget_RBU_11122012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_160-2012-3_Protokoll_arbeidsutvalget_RBU_11122012.pdfStyresak_160-2012-3_Protokoll_arbeidsutvalget_RBU_11122012.pdfpdf362130
Styresak_160-2012-4_Nordlandssykehuset_Ekstern_revisjon_av_internkontrollsystem_og_kvalitetssikring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_160-2012-4_Nordlandssykehuset_Ekstern_revisjon_av_internkontrollsystem_og_kvalitetssikring.pdfStyresak_160-2012-4_Nordlandssykehuset_Ekstern_revisjon_av_internkontrollsystem_og_kvalitetssikring.pdfpdf483758
Styresak_162-2012_Planlegging_av_helsetjenestetilbudet_felles_premisser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121219/Styresak_162-2012_Planlegging_av_helsetjenestetilbudet_felles_premisser.pdfStyresak_162-2012_Planlegging_av_helsetjenestetilbudet_felles_premisser.pdfpdf436611


Fant du det du lette etter?