Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014 (sak 97–110)

Styremøte, 02.10.2014

 

Når og hvor

Dato
02.10.2014 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1168382
Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf3914753
Styremøte 20141002 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20141002 - presseprotokoll.pdfpdf250507
Styresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf604852
Styresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdfStyresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdfpdf651732
Styresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdfStyresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdfpdf674402
Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdfStyresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdfpdf671615
Styresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdfStyresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdfpdf673419
Styresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdfStyresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdfpdf424803
Styresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdfStyresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdfpdf80733
Styresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdfStyresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdfpdf277881
Styresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdfStyresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdfpdf56046
Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdfStyresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdfpdf819483
Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdfStyresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdfpdf1025288
Styresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfStyresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfpdf676408
Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdfStyresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdfpdf605591
Styresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdfStyresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdfpdf385920
Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfStyresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfpdf599963
Styresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdfStyresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdfpdf487807
Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDFStyresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDFpdf958885
Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfStyresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfpdf604170
Styresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdfStyresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdfpdf740788
Styresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdfStyresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdfpdf755003
Styresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdfStyresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdfpdf672609
Styresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdfStyresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdfpdf624977
Styresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdfStyresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdfpdf701074


Fant du det du lette etter?