Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014 (sak 97–110)

Styremøte, 02.10.2014

 

Når og hvor

Dato
02.10.2014 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20141002 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 20141002 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styremøte 20141002 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20141002 - presseprotokoll.pdf
Styresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 097-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdfStyresak 098-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27082014.pdf
Styresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdfStyresak 099-2014 Legers spesialitetsstuktur og organisering av akuttmottak - høring fra Hdir.pdf
Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdfStyresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra HOD.pdf
Styresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdfStyresak 101-2014 Stiftelse av Sykehusbygg HF.pdf
Styresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdfStyresak 101-2014-1 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 1.pdf
Styresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdfStyresak 101-2014-2 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 2.pdf
Styresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdfStyresak 101-2014-3 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 3.pdf
Styresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdfStyresak 101-2014-4 Stiftelse av Sykehusbygg HF - Vedlegg 4.pdf
Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdfStyresak 102-2014 Intern styring og kontroll - status.pdf
Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdfStyresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr 8-2014.pdf
Styresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfStyresak 104-2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdfStyresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern.pdf
Styresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdfStyresak 105-2014-1 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse - psykisk helsevern - vedlegg.pdf
Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdfStyresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten.pdf
Styresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdfStyresak 106-2014-1 Internrevisjonsrapport 5-2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten - vedlegg.pdf
Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDFStyresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen - vedlegg.PDF
Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfStyresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 7-2014 Tilrettelegging for realisering av gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdf
Styresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdfStyresak 108-2014-3 Nasjonal IKT - årsoppsummering 2013.pdf
Styresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdfStyresak 109-2014-1 Protokoll fra revisjonsutvalget 27082014.pdf
Styresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdfStyresak 109-2014-2 Protokoll fra RBU 10092014.pdf
Styresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdfStyresak 109-2014-3 Protokoll fra arbeidsutvalget i RBU 23092014.pdf
Styresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141002/Styresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdfStyresak 109-2014-4 Brev fra Mental Helse Nordland om manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.