Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2013 (sak 70–86)

Styremøte, 20.06.2013

 

Når og hvor

Dato
20.06.2013 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Rica Ishavshotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfStyremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfpdf1550461
Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1873456
Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 20130620 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf2945771
Styremøte 20130620 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styremøte 20130620 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130620 - presseprotokoll.pdfpdf717490
Styresak_70-2013_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_70-2013_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfStyresak_70-2013_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfpdf335003
Styresak_71-2013_Godkjenning_porotokoll_styremote_22052013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_71-2013_Godkjenning_porotokoll_styremote_22052013.pdfStyresak_71-2013_Godkjenning_porotokoll_styremote_22052013.pdfpdf417424
Styresak_72-2013_Plan_2014-2017_forslag_til_nytt_vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_72-2013_Plan_2014-2017_forslag_til_nytt_vedtak.pdfStyresak_72-2013_Plan_2014-2017_forslag_til_nytt_vedtak.pdfpdf413531
Styresak_72-2013_Plan_2014-2017_inkl_rullering_av_investeringsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_72-2013_Plan_2014-2017_inkl_rullering_av_investeringsplan.pdfStyresak_72-2013_Plan_2014-2017_inkl_rullering_av_investeringsplan.pdfpdf1065413
Styresak_73-2013_Etablering_regionale_datasentre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_73-2013_Etablering_regionale_datasentre.pdfStyresak_73-2013_Etablering_regionale_datasentre.pdfpdf397507
Styresak_74-2013_UNN_Tromso_A-floy.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_74-2013_UNN_Tromso_A-floy.pdfStyresak_74-2013_UNN_Tromso_A-floy.pdfpdf1091664
Styresak_75-2013_UNN_Tromso_Pasienthotell.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_75-2013_UNN_Tromso_Pasienthotell.pdfStyresak_75-2013_UNN_Tromso_Pasienthotell.pdfpdf393318
Styresak_76-2013_Virksomhetsrapport_nr_5-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_76-2013_Virksomhetsrapport_nr_5-2013.pdfStyresak_76-2013_Virksomhetsrapport_nr_5-2013.pdfpdf720076
Styresak_77-2013_Tertialrapport_1-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_77-2013_Tertialrapport_1-2013.pdfStyresak_77-2013_Tertialrapport_1-2013.pdfpdf1194485
Styresak_78-2013_Budsjett_2013_justering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_78-2013_Budsjett_2013_justering.pdfStyresak_78-2013_Budsjett_2013_justering.pdfpdf391903
Styresak_79-2013_Sammenlikning_av_kostnader_sykehusene_Helse_Nord_2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_79-2013_Sammenlikning_av_kostnader_sykehusene_Helse_Nord_2012.pdfStyresak_79-2013_Sammenlikning_av_kostnader_sykehusene_Helse_Nord_2012.pdfpdf383115
Styresak_80-2013_Byggeprosjekter_NLSH_tertialrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_80-2013_Byggeprosjekter_NLSH_tertialrapport.pdfStyresak_80-2013_Byggeprosjekter_NLSH_tertialrapport.pdfpdf796153
Styresak_81-2013_FIKS_orientering_om_mulige_effekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_81-2013_FIKS_orientering_om_mulige_effekter.pdfStyresak_81-2013_FIKS_orientering_om_mulige_effekter.pdfpdf510250
Styresak_82-2013_RBU_valg_nestleder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_82-2013_RBU_valg_nestleder.pdfStyresak_82-2013_RBU_valg_nestleder.pdfpdf322629
Styresak_83-2013_Nasjonalt_senter_partikkelterapi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_83-2013_Nasjonalt_senter_partikkelterapi.pdfStyresak_83-2013_Nasjonalt_senter_partikkelterapi.pdfpdf630395
Styresak_84-2013-3_Somatiske_akuttmottak_status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_84-2013-3_Somatiske_akuttmottak_status.pdfStyresak_84-2013-3_Somatiske_akuttmottak_status.pdfpdf365378
Styresak_85-2013-1_Protokoll_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-1_Protokoll_RBU.pdfStyresak_85-2013-1_Protokoll_RBU.pdfpdf738056
Styresak_85-2013-2_Arsmelding_2012_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-2_Arsmelding_2012_RBU.pdfStyresak_85-2013-2_Arsmelding_2012_RBU.pdfpdf553817
Styresak_85-2013-3_Brev_fra_Lars_Naess.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-3_Brev_fra_Lars_Naess.pdfStyresak_85-2013-3_Brev_fra_Lars_Naess.pdfpdf351895
Styresak_85-2013-4_Brev_fra_Ingebjorg_Fagerli.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-4_Brev_fra_Ingebjorg_Fagerli.pdfStyresak_85-2013-4_Brev_fra_Ingebjorg_Fagerli.pdfpdf335055
Styresak_85-2013-5_Brev_fra_Borge_Mathiassen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-5_Brev_fra_Borge_Mathiassen.pdfStyresak_85-2013-5_Brev_fra_Borge_Mathiassen.pdfpdf526553
Styresak_85-2013-6_Droftingsprotokoller.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130620/Styresak_85-2013-6_Droftingsprotokoller.pdfStyresak_85-2013-6_Droftingsprotokoller.pdfpdf421136


Fant du det du lette etter?