Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018

Styremøte, 20.06.2018

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
20.06.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20180620 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styremøte 20180620 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styremøte 20180620 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180620 - presseprotokoll.pdf
Styresak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.5.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.5.2018.pdfStyresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.5.2018.pdf
Styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdfStyresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdf
Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat.pdfStyresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat.pdf
Styresak 81-2018-1 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 81-2018-1 vedlegg.pdfStyresak 81-2018-1 vedlegg.pdf
Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026.pdfStyresak 82-2018 Plan 2019-2022 inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026.pdf
Styresak 83-2018 UNN Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsinformasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 83-2018 UNN Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsinformasjon.pdfStyresak 83-2018 UNN Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsinformasjon.pdf
Styresak 83-2018-1 vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 83-2018-1 vedlegg 1.pdfStyresak 83-2018-1 vedlegg 1.pdf
Styresak 83-2018-2 vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 83-2018-2 vedlegg 2.pdfStyresak 83-2018-2 vedlegg 2.pdf
Styresak 83-2018-3 vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 83-2018-3 vedlegg 3.pdfStyresak 83-2018-3 vedlegg 3.pdf
Styresak 84-2018 UNN arealplan Breivika.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 84-2018 UNN arealplan Breivika.pdfStyresak 84-2018 UNN arealplan Breivika.pdf
Styresak 84-2018-1 vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 84-2018-1 vedlegg 1.pdfStyresak 84-2018-1 vedlegg 1.pdf
Styresak 84-2018-2 vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 84-2018-2 vedlegg 2.pdfStyresak 84-2018-2 vedlegg 2.pdf
Styresak 84-2018-3 vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 84-2018-3 vedlegg 3.pdfStyresak 84-2018-3 vedlegg 3.pdf
Styresak 84-2018-4 vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 84-2018-4 vedlegg 4.pdfStyresak 84-2018-4 vedlegg 4.pdf
Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning.pdfStyresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning.pdf
Styresak 85-2018-1 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 85-2018-1 vedlegg.pdfStyresak 85-2018-1 vedlegg.pdf
Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr 5-2018 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr 5-2018 med vedlegg.pdfStyresak 86-2018 Virksomhetsrapport nr 5-2018 med vedlegg.pdf
Styresak 87-2018 Tertialrapport nr 1-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 87-2018 Tertialrapport nr 1-2018.pdfStyresak 87-2018 Tertialrapport nr 1-2018.pdf
Styresak 87-2018-1 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 87-2018-1 vedlegg.pdfStyresak 87-2018-1 vedlegg.pdf
Styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 2.pdfStyresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 2.pdf
Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av bierverv.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av bierverv.pdfStyresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av bierverv.pdf
Styresak 89-2018-1 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 89-2018-1 vedlegg.pdfStyresak 89-2018-1 vedlegg.pdf
Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfStyresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdf
Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfStyresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdf
Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdfStyresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 30.4.2018.pdf
Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30.4.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30.4.2018.pdfStyresak 93-2018 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 30.4.2018.pdf
Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef.pdfStyresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef.pdf
Styresak 96-2018-3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon.pdfStyresak 96-2018-3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon.pdf
Styresak 96-2018-4 Felleseide helseforetak - status per 1. tertil 2018 inkl. styrenes beretninger 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4 Felleseide helseforetak - status per 1. tertil 2018 inkl. styrenes beretninger 2017.pdfStyresak 96-2018-4 Felleseide helseforetak - status per 1. tertil 2018 inkl. styrenes beretninger 2017.pdf
Styresak 96-2018-4-1 vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-1 vedlegg 1.pdfStyresak 96-2018-4-1 vedlegg 1.pdf
Styresak 96-2018-4-2 vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-2 vedlegg 2.pdfStyresak 96-2018-4-2 vedlegg 2.pdf
Styresak 96-2018-4-3 vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-3 vedlegg 3.pdfStyresak 96-2018-4-3 vedlegg 3.pdf
Styresak 96-2018-4-4 vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-4 vedlegg 4.pdfStyresak 96-2018-4-4 vedlegg 4.pdf
Styresak 96-2018-4-5 vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-5 vedlegg 5.pdfStyresak 96-2018-4-5 vedlegg 5.pdf
Styresak 96-2018-4-6 vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-6 vedlegg 6.pdfStyresak 96-2018-4-6 vedlegg 6.pdf
Styresak 96-2018-4-7 vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 96-2018-4-7 vedlegg 7.pdfStyresak 96-2018-4-7 vedlegg 7.pdf
Styresak 97-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.6.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.6.2018.pdfStyresak 97-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.6.2018.pdf
Styresak 97-2018-10 Protokoll møte valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-10 Protokoll møte valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 97-2018-10 Protokoll møte valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 97-2018-2 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2019-2022 - inkl. investeringsplanen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-2 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2019-2022 - inkl. investeringsplanen.pdfStyresak 97-2018-2 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2019-2022 - inkl. investeringsplanen.pdf
Styresak 97-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Nye Narvik sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Nye Narvik sykehus.pdfStyresak 97-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Nye Narvik sykehus.pdf
Styresak 97-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte om tertialrapport nr 1-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte om tertialrapport nr 1-2018.pdfStyresak 97-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte om tertialrapport nr 1-2018.pdf
Styresak 97-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealplan Breivika.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealplan Breivika.pdfStyresak 97-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om UNN Tromsø - arealplan Breivika.pdf
Styresak 97-2018-7 Uttalelse fra Skånland kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-7 Uttalelse fra Skånland kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfStyresak 97-2018-7 Uttalelse fra Skånland kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdf
Styresak 97-2018-8 Uttalelse fra Kvæfjord kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-8 Uttalelse fra Kvæfjord kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfStyresak 97-2018-8 Uttalelse fra Kvæfjord kommune om rehabilitering ved UNN Harstad.pdf
Styresak 97-2018-9 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23.5.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/Styresak 97-2018-9 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23.5.2018.pdfStyresak 97-2018-9 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23.5.2018.pdf
styresak 97-2018-6 Protokoll fra drøftingsmøte om Finnmarkssykehuset - salg av eiendommer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180620/styresak 97-2018-6 Protokoll fra drøftingsmøte om Finnmarkssykehuset - salg av eiendommer.pdfstyresak 97-2018-6 Protokoll fra drøftingsmøte om Finnmarkssykehuset - salg av eiendommer.pdf


Fant du det du lette etter?