Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2013 (sak 26–39)

Styremøte, 21.03.2013

 

Når og hvor

Dato
21.03.2013 
Klokkeslett
13:00-17:00
Sted
Rica Diplomat Hotell, Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse, del 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse, del 2.pdfStyremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse, del 2.pdfpdf1134744
Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf4565093
Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 20130321 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf1627607
Styremøte 20130321 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styremøte 20130321 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130321 - presseprotokoll.pdfpdf532268
Styresak_26-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_26-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_26-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf332649
Styresak_27-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_27022013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_27-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_27022013.pdfStyresak_27-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_27022013.pdfpdf415317
Styresak_28-2013_Arlig_melding_2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_28-2013_Arlig_melding_2012.pdfStyresak_28-2013_Arlig_melding_2012.pdfpdf766623
Styresak_29-2013_Godkjenning_av_arsregnskap_og_styrets_beretning_2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_29-2013_Godkjenning_av_arsregnskap_og_styrets_beretning_2012.pdfStyresak_29-2013_Godkjenning_av_arsregnskap_og_styrets_beretning_2012.pdfpdf708982
Styresak_30-2013_Virksomhetsrapport_nr_2-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_30-2013_Virksomhetsrapport_nr_2-2013.pdfStyresak_30-2013_Virksomhetsrapport_nr_2-2013.pdfpdf715006
Styresak_31-2013_Byggeprosjekter_Nordlandssykehuset_tertialrapport_pr_31122012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_31-2013_Byggeprosjekter_Nordlandssykehuset_tertialrapport_pr_31122012.pdfStyresak_31-2013_Byggeprosjekter_Nordlandssykehuset_tertialrapport_pr_31122012.pdfpdf792415
Styresak_32-2013_Praktisering_av_vernebestemmelsene_knyttet_til_arbeids_og_hviletid_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_32-2013_Praktisering_av_vernebestemmelsene_knyttet_til_arbeids_og_hviletid_i_Helse_Nord.pdfStyresak_32-2013_Praktisering_av_vernebestemmelsene_knyttet_til_arbeids_og_hviletid_i_Helse_Nord.pdfpdf402287
Styresak_33-2013_Regional_handlingsplan_for_rehabilitering_2012-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_33-2013_Regional_handlingsplan_for_rehabilitering_2012-2016.pdfStyresak_33-2013_Regional_handlingsplan_for_rehabilitering_2012-2016.pdfpdf368369
Styresak_34-2013_Instruks_for_internrevisjonen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_34-2013_Instruks_for_internrevisjonen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfStyresak_34-2013_Instruks_for_internrevisjonen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfpdf398526
Styresak_35-2013_Instruks_for_revisjonskomiteen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_35-2013_Instruks_for_revisjonskomiteen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfStyresak_35-2013_Instruks_for_revisjonskomiteen_i_Helse_Nord_RHF_endring.pdfpdf398422
Styresak_36-2013_Revisjonskomiteens_arsrapport_2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_36-2013_Revisjonskomiteens_arsrapport_2012.pdfStyresak_36-2013_Revisjonskomiteens_arsrapport_2012.pdfpdf440285
Styresak_37-2013-3_Helgelandssykehuset_struktur.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_37-2013-3_Helgelandssykehuset_struktur.pdfStyresak_37-2013-3_Helgelandssykehuset_struktur.pdfpdf360414
Styresak_37-2013-4_Regional_plan_tvang_psykisk_helse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_37-2013-4_Regional_plan_tvang_psykisk_helse.pdfStyresak_37-2013-4_Regional_plan_tvang_psykisk_helse.pdfpdf2312365
Styresak_38-2013-2_Protokoll_revisjonskomiteen_06022013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-2_Protokoll_revisjonskomiteen_06022013.pdfStyresak_38-2013-2_Protokoll_revisjonskomiteen_06022013.pdfpdf466720
Styresak_38-2013-3_Brev_fra_KOA_Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-3_Brev_fra_KOA_Midt-Troms.pdfStyresak_38-2013-3_Brev_fra_KOA_Midt-Troms.pdfpdf396053
Styresak_38-2013-4_Brev_fra_Ofoten_regionrad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-4_Brev_fra_Ofoten_regionrad.pdfStyresak_38-2013-4_Brev_fra_Ofoten_regionrad.pdfpdf438249
Styresak_38-2013-5_Protokoll_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-5_Protokoll_RBU.pdfStyresak_38-2013-5_Protokoll_RBU.pdfpdf435357
Styresak_38-2013-6_Drøftingsprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-6_Drøftingsprotokoll.pdfStyresak_38-2013-6_Drøftingsprotokoll.pdfpdf354453
Styresak_38-2013-7 Uttalelse fra Sametingets eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130321/Styresak_38-2013-7 Uttalelse fra Sametingets eldreråd.pdfStyresak_38-2013-7 Uttalelse fra Sametingets eldreråd.pdfpdf54080


Fant du det du lette etter?