Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018

Styremøte, 21.03.2018

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
21.03.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf3599045
Styremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20180321 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf6567502
Styremøte 20180321 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styremøte 20180321 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180321 - presseprotokoll.pdfpdf934490
Styresak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 31-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf190672
Styresak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.2.2018 og 15.3.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.2.2018 og 15.3.2018.pdfStyresak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.2.2018 og 15.3.2018.pdfpdf564788
Styresak 33-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 33-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdfStyresak 33-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdfpdf411229
Styresak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT.pdfStyresak 34-2018 Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT.pdfpdf242212
Styresak 34-2018-1 Vedlegg 1 Helse Nord IKT styresak 10-2018 Videreføring av migreringsprosjektet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 34-2018-1 Vedlegg 1 Helse Nord IKT styresak 10-2018 Videreføring av migreringsprosjektet.pdfStyresak 34-2018-1 Vedlegg 1 Helse Nord IKT styresak 10-2018 Videreføring av migreringsprosjektet.pdfpdf500275
Styresak 34-2018-2 Vedlegg 2 Utklipp fra protokoll – vedtak i Helse Nord IKTs styresak 10-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 34-2018-2 Vedlegg 2 Utklipp fra protokoll – vedtak i Helse Nord IKTs styresak 10-2018.pdfStyresak 34-2018-2 Vedlegg 2 Utklipp fra protokoll – vedtak i Helse Nord IKTs styresak 10-2018.pdfpdf46125
Styresak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfStyresak 35-2018 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfpdf241518
Styresak 35-2018-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021, presentasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 35-2018-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021, presentasjon.pdfStyresak 35-2018-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021, presentasjon.pdfpdf443268
Styresak 35-2018-2 Vedlegg 2 Kortsiktig handlingsplan, utkast.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 35-2018-2 Vedlegg 2 Kortsiktig handlingsplan, utkast.pdfStyresak 35-2018-2 Vedlegg 2 Kortsiktig handlingsplan, utkast.pdfpdf151845
Styresak 35-2018-3 Vedlegg 3 Premisser for anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 35-2018-3 Vedlegg 3 Premisser for anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfStyresak 35-2018-3 Vedlegg 3 Premisser for anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfpdf171338
Styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfStyresak 38-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfpdf264166
Styresak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfStyresak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfpdf252302
Styresak 41-2018 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 41-2018 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfStyresak 41-2018 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport pr 31.12.2017.pdfpdf230410
Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr 2-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr 2-2018.pdfStyresak 42-2018 Virksomhetsrapport nr 2-2018.pdfpdf1929721
Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 4-2017 - henvisninger og ventetider.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 4-2017 - henvisninger og ventetider.pdfStyresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 4-2017 - henvisninger og ventetider.pdfpdf358976
Styresak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr 9-2017 - Antibiotikabruk i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr 9-2017 - Antibiotikabruk i Helse Nord.pdfStyresak 44-2018 Internrevisjonsrapport nr 9-2017 - Antibiotikabruk i Helse Nord.pdfpdf228210
Styresak 44-2018- Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 9-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord – oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 44-2018- Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 9-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord – oppsummering.pdfStyresak 44-2018- Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 9-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord – oppsummering.pdfpdf614296
Styresak 45-2018-3 Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 45-2018-3 Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018.pdfStyresak 45-2018-3 Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018.pdfpdf215061
Styresak 45-2018-3-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesplan 2018 Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 45-2018-3-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesplan 2018 Sykehusinnkjøp HF.pdfStyresak 45-2018-3-1 Vedlegg 1 Anskaffelsesplan 2018 Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf905001
Styresak 46-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.3.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 46-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.3.2018.pdfStyresak 46-2018-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7.3.2018.pdfpdf433904
Styresak 46-2018-2 Brev fra Troms fylkeskommune om melding om vedtat - uttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 46-2018-2 Brev fra Troms fylkeskommune om melding om vedtat - uttalelse.pdfStyresak 46-2018-2 Brev fra Troms fylkeskommune om melding om vedtat - uttalelse.pdfpdf410421
Styresak 46-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180321/Styresak 46-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument.pdfStyresak 46-2018-3 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument.pdfpdf573155


Fant du det du lette etter?