Styremøte i Helse Nord RHF 21. november 2018

Styremøte , 21.11.2018

Her finner du saksdokumentene.

Når og hvor

Dato
21.11.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu hotel, Tromsø
 

Styresak 142-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 142-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdfStyresak 142-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdf
Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdfStyresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdf
Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdfStyresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdf
Styresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfStyresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdf
Styresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdfStyresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdf
Styresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdfStyresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdf
Styresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdfStyresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdf
Styresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdfStyresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdf
Styresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdfStyresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdf
Styresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdfStyresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.