Styremøte i Helse Nord RHF 21. november 2018

Styremøte, 21.11.2018

Protokoll (referat) med vedtak fra styremøtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
21.11.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu hotel, Tromsø
 

Styremøte 20181121 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styremøte 20181121 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20181121 - presseprotokoll.pdfpdf231940
Styresak 142-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 142-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 142-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf186812
Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdfStyresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018.pdfpdf706442
Styresak 144-2018 Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 144-2018 Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser.pdfStyresak 144-2018 Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser.pdfpdf994235
Styresak 145-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 145-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018.pdfStyresak 145-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018.pdfpdf210392
Styresak 146-2018 Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 146-2018 Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfStyresak 146-2018 Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfpdf720441
Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018.pdfStyresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018.pdfpdf1545838
Styresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til UNN HF for styrking av det hjertemedisinske miljøet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til UNN HF for styrking av det hjertemedisinske miljøet.pdfStyresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til UNN HF for styrking av det hjertemedisinske miljøet.pdfpdf704967
Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdfStyresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018-2, punkt b.pdfpdf208334
Styresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfStyresak 152-2018 3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfpdf376304
Styresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdfStyresak 152-2018 4 Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat.pdfpdf204700
Styresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdfStyresak 152-2018 5 Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning.pdfpdf312834
Styresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdfStyresak 152-2018 6 Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021.pdfpdf364959
Styresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdfStyresak 152-2018 7 Innføring av ny teknologi.pdfpdf297151
Styresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdfStyresak 153-2018 1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018.pdfpdf187166
Styresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdfStyresak 153-2018 2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018.pdfpdf414774
Styresak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - finansiering av merkostnader.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181121/Styresak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - finansiering av merkostnader.pdfStyresak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - finansiering av merkostnader.pdfpdf467692


Fant du det du lette etter?