Styremøte i Helse Nord RHF 21. og 22. juni 2012 (sak 68–84)

Styremøte, 21.06.2012-22.06.2012

 

Når og hvor

Dato
21.06.2012-22.06.2012 
Klokkeslett
19:30-12:45
Sted
Rica Ishavshotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 21-22JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styremøte 21-22JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 21-22JUN2012 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf1884177
Styremøte 21-22JUN2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styremøte 21-22JUN2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 21-22JUN2012 - presseprotokoll.pdfpdf264998
Styresak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf57166
Styresak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1JUN2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1JUN2012.pdfStyresak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1JUN2012.pdfpdf351535
Styresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfStyresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfpdf893785
Styresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging.pdfStyresak 70-2012 UNN Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging.pdfpdf893785
Styresak 71-2012 UNN Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 71-2012 UNN Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfStyresak 71-2012 UNN Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport mm.pdfpdf1952412
Styresak 72-2012 Plan 2013-2016 inkl rullering av investeringsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 72-2012 Plan 2013-2016 inkl rullering av investeringsplan.pdfStyresak 72-2012 Plan 2013-2016 inkl rullering av investeringsplan.pdfpdf353791
Styresak 73-2012 Tertialrapport nr 1-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 73-2012 Tertialrapport nr 1-2012.pdfStyresak 73-2012 Tertialrapport nr 1-2012.pdfpdf705957
Styresak 75-2012 Budsjett 2012 - justering av økonomiske rammer nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 75-2012 Budsjett 2012 - justering av økonomiske rammer nr 2.pdfStyresak 75-2012 Budsjett 2012 - justering av økonomiske rammer nr 2.pdfpdf325868
Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring.pdfStyresak 77-2012 Styreansvarsforsikring.pdfpdf729225
Styresak 78-2012 Byggeprosjekter på Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport pr 30APRIL2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 78-2012 Byggeprosjekter på Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport pr 30APRIL2012.pdfStyresak 78-2012 Byggeprosjekter på Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport pr 30APRIL2012.pdfpdf871097
Styresak 79-2012 IR-rapport 04-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 79-2012 IR-rapport 04-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering.pdfStyresak 79-2012 IR-rapport 04-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering.pdfpdf772112
Styresak 82-2012-3 Laerlingeordning i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 82-2012-3 Laerlingeordning i Helse Nord.pdfStyresak 82-2012-3 Laerlingeordning i Helse Nord.pdfpdf235730
Styresak 82-2012-4 Fullmaktsstrukturen i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 82-2012-4 Fullmaktsstrukturen i helseforetakene.pdfStyresak 82-2012-4 Fullmaktsstrukturen i helseforetakene.pdfpdf258528
Styresak 83-2012-1 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø A-fløy.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 83-2012-1 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø A-fløy.pdfStyresak 83-2012-1 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø A-fløy.pdfpdf272208
Styresak 83-2012-2 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø pasienthotell.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 83-2012-2 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø pasienthotell.pdfStyresak 83-2012-2 Protokoll fra drøftingsmøte ang UNN Tromsø pasienthotell.pdfpdf272161
Styresak 83-2012-3 Protokoll revisjonskomiteen 16052012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 83-2012-3 Protokoll revisjonskomiteen 16052012.pdfStyresak 83-2012-3 Protokoll revisjonskomiteen 16052012.pdfpdf256482
Styresak 83-2012-4 Protokoll Regionalt brukerutvalg 13062012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120622/Styresak 83-2012-4 Protokoll Regionalt brukerutvalg 13062012.pdfStyresak 83-2012-4 Protokoll Regionalt brukerutvalg 13062012.pdfpdf403453


Fant du det du lette etter?