Styremøte i Helse Nord RHF 21.–22. juni 2011 (sak 63–79)

Styremøte, 21.06.2011

 

Når og hvor

Dato
21.06.2011 
Klokkeslett
18:00-12:30
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse, off utgave.pdfStyremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse, off utgave.pdf
Styremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 22JUN2011 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 22JUN2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styremøte 22JUN2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 22JUN2011 - presseprotokoll.pdf
Styresak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll 25MAI2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll 25MAI2011.pdfStyresak 64-2011 Godkjenning av protokoll 25MAI2011.pdf
Styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell rus og psykiatri - utvidelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell rus og psykiatri - utvidelse.pdfStyresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell rus og psykiatri - utvidelse.pdf
Styresak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester, off utgave.pdfStyresak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester, off utgave.pdf
Styresak 67-2011 Tertialrapport nr 1-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 67-2011 Tertialrapport nr 1-2011.pdfStyresak 67-2011 Tertialrapport nr 1-2011.pdf
Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr 5-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr 5-2011.pdfStyresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr 5-2011.pdf
Styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl rullering av investeringsplanen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl rullering av investeringsplanen.pdfStyresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl rullering av investeringsplanen.pdf
Styresak 70-2011 Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 70-2011 Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rus.pdfStyresak 70-2011 Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rus.pdf
Styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord.pdfStyresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord.pdf
Styresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger.pdfStyresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger.pdf
Styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak.pdfStyresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak.pdf
Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling.pdfStyresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling.pdf
Styresak 75-2011 Møteplan 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 75-2011 Møteplan 2012.pdfStyresak 75-2011 Møteplan 2012.pdf
Styresak 76-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 76-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 76-2011 Orienteringssaker.pdf
Styresak 77-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 77-2011 Referatsaker.pdfStyresak 77-2011 Referatsaker.pdf
Styresak 78-2011 Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 78-2011 Eventuelt.pdfStyresak 78-2011 Eventuelt.pdf
Styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110622/Styresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 3.pdfStyresak 79-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 3.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.