Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017

Styremøte, 22.02.2017

 

Når og hvor

Dato
22.02.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf1909611
Styremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170222 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf11101243
Styremøte 20170222 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styremøte 20170222 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170222 - presseprotokoll.pdfpdf221511
Styresak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf762896
Styresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.02.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.02.2017.pdfStyresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.02.2017.pdfpdf868127
Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord.pdfStyresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord.pdfpdf1008893
Styresak 13-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 13-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høringssvar.pdfStyresak 13-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - høringssvar.pdfpdf894636
Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og tuberkoloseprogram 2016-2020 for Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og tuberkoloseprogram 2016-2020 for Helse Nord.pdfStyresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og tuberkoloseprogram 2016-2020 for Helse Nord.pdfpdf779615
Styresak 14-2017-1 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 14-2017-1 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 1.pdfStyresak 14-2017-1 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 1.pdfpdf1629983
Styresak 14-2017-2 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 14-2017-2 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 2.pdfStyresak 14-2017-2 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord, vedlegg 2.pdfpdf1755540
Styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå.pdfStyresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå.pdfpdf763275
Styresak 15-2017-1 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 15-2017-1 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå, vedlegg.pdfStyresak 15-2017-1 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå, vedlegg.pdfpdf541792
Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr 1-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr 1-2017.pdfStyresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr 1-2017.pdfpdf1306816
Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020.pdfStyresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020.pdfpdf1001411
Styresak 17-2017-1 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 17-2017-1 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020, vedlegg.pdfStyresak 17-2017-1 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020, vedlegg.pdfpdf691367
Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 18-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset.pdfpdf764209
Styresak 18-2017-1 IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 18-2017-1 IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, vedlegg.pdfStyresak 18-2017-1 IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, vedlegg.pdfpdf657609
Styresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2016.pdfStyresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2016.pdfpdf890025
Styresak 20-2017-3 Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 20-2017-3 Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdfStyresak 20-2017-3 Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdfpdf763120
Styresak 20-2017-4 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppfølging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 20-2017-4 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppfølging.pdfStyresak 20-2017-4 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppfølging.pdfpdf773779
Styresak 21-2017-1 Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-1 Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfStyresak 21-2017-1 Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfpdf2351941
Styresak 21-2017-2 Brev fra revisjonsselskap BDO ad oppsummering etter interimsrevisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-2 Brev fra revisjonsselskap BDO ad oppsummering etter interimsrevisjon.pdfStyresak 21-2017-2 Brev fra revisjonsselskap BDO ad oppsummering etter interimsrevisjon.pdfpdf3544728
Styresak 21-2017-3 Brev fra UNN ad nødvendig flytting av ambulansehelikopteret på Evenes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-3 Brev fra UNN ad nødvendig flytting av ambulansehelikopteret på Evenes.pdfStyresak 21-2017-3 Brev fra UNN ad nødvendig flytting av ambulansehelikopteret på Evenes.pdfpdf4433586
Styresak 21-2017-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.01.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.01.2017.pdfStyresak 21-2017-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.01.2017.pdfpdf1352170
Styresak 21-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfStyresak 21-2017-5 Protokoll fra drøftingsmøte om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfpdf841119
Styresak 21-2017-6 Uttalelse fra LO Stat om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene Narvik og Gravdal.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-6 Uttalelse fra LO Stat om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene Narvik og Gravdal.pdfStyresak 21-2017-6 Uttalelse fra LO Stat om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene Narvik og Gravdal.pdfpdf892841
Styresak 21-2017-8 Uttalelse fra Fylkestrådet i Troms om ett PCI-senter for hele Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-8 Uttalelse fra Fylkestrådet i Troms om ett PCI-senter for hele Nord-Norge.pdfStyresak 21-2017-8 Uttalelse fra Fylkestrådet i Troms om ett PCI-senter for hele Nord-Norge.pdfpdf318521
Styresak 21-2017-9 Uttalelse fra Finnmark fylkesutvalg om hjerteinfarkt og PCI.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170222/Styresak 21-2017-9 Uttalelse fra Finnmark fylkesutvalg om hjerteinfarkt og PCI.pdfStyresak 21-2017-9 Uttalelse fra Finnmark fylkesutvalg om hjerteinfarkt og PCI.pdfpdf155138


Fant du det du lette etter?