Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2009 (sak 50–62)

Styremøte, 22.06.2009

 

Når og hvor

Dato
22.06.2009 
Klokkeslett
14:00-19:00
Sted
Linken, Forskningsparken, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 22062009 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styremøte 22062009 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfStyremøte 22062009 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfpdf1003436
Styremøte 22062009 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styremøte 22062009 - presseprotokoll.pdfStyremøte 22062009 - presseprotokoll.pdfpdf71239
Styresak 50-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 50-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 50-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf238328
Styresak 51-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20052009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 51-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20052009.pdfStyresak 51-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20052009.pdfpdf261111
Styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten.pdfStyresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten.pdfpdf609992
Styresak 52-2009-1 Kartlegging bilambulansetjenesten, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 52-2009-1 Kartlegging bilambulansetjenesten, vedlegg.pdfStyresak 52-2009-1 Kartlegging bilambulansetjenesten, vedlegg.pdfpdf334656
Styresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell - oppdatering.pdfStyresak 53-2009 Regional inntektsfordelingsmodell - oppdatering.pdfpdf303198
Styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010.pdfStyresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010.pdfpdf282635
Styresak 55-2009 Tertialrapport nr 1-2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 55-2009 Tertialrapport nr 1-2009.pdfStyresak 55-2009 Tertialrapport nr 1-2009.pdfpdf683125
Styresak 56-2009 Økonomirapport nr 5-2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 56-2009 Økonomirapport nr 5-2009.pdfStyresak 56-2009 Økonomirapport nr 5-2009.pdfpdf398325
Styresak 57-2009 Møteplan 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 57-2009 Møteplan 2010.pdfStyresak 57-2009 Møteplan 2010.pdfpdf244471
Styresak 58-2009 Avhending av akser i Norsk helsenett AS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 58-2009 Avhending av akser i Norsk helsenett AS.pdfStyresak 58-2009 Avhending av akser i Norsk helsenett AS.pdfpdf280058
Styresak 59-2009 Nordlandssykehuset - suppleringssvalg til styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 59-2009 Nordlandssykehuset - suppleringssvalg til styret.pdfStyresak 59-2009 Nordlandssykehuset - suppleringssvalg til styret.pdfpdf226756
Styresak 60-2009 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090622/Styresak 60-2009 Orienteringssaker.pdfStyresak 60-2009 Orienteringssaker.pdfpdf1011888


Fant du det du lette etter?