Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2010 (sak 63–80)

Styremøte, 22.06.2010

 

Når og hvor

Dato
22.06.2010 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 22062010 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styremøte 22062010 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfStyremøte 22062010 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdf
Styremøte_22062010_presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styremøte_22062010_presseprotokoll.pdfStyremøte_22062010_presseprotokoll.pdf
Styresak_63-2010_Godkjenning_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_63-2010_Godkjenning_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_63-2010_Godkjenning_innkalling_og_saksliste.pdf
Styresak_64-2010_Godkjenning_av_protokoll_31MAI2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_64-2010_Godkjenning_av_protokoll_31MAI2010.pdfStyresak_64-2010_Godkjenning_av_protokoll_31MAI2010.pdf
Styresak_65-2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_pasienter_traumesystem.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_65-2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_pasienter_traumesystem.pdfStyresak_65-2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_pasienter_traumesystem.pdf
Styresak_67_2010_inkl_vedlegg_Amiljo_i_sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_67_2010_inkl_vedlegg_Amiljo_i_sykehus.pdfStyresak_67_2010_inkl_vedlegg_Amiljo_i_sykehus.pdf
Styresak_68-2010_Økonomirapport_nr_5_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_68-2010_Økonomirapport_nr_5_2010.pdfStyresak_68-2010_Økonomirapport_nr_5_2010.pdf
Styresak_69_Tertialrapport_nr_1_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_69_Tertialrapport_nr_1_2010.pdfStyresak_69_Tertialrapport_nr_1_2010.pdf
Styresak_70-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010_-_nr_2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_70-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010_-_nr_2.pdfStyresak_70-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010_-_nr_2.pdf
Styresak_71-2010_Plan_og_budsjettpremisser_2011-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_71-2010_Plan_og_budsjettpremisser_2011-2014.pdfStyresak_71-2010_Plan_og_budsjettpremisser_2011-2014.pdf
Styresak_72-2010_Investeringsplan_2011-2018_rullering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_72-2010_Investeringsplan_2011-2018_rullering.pdfStyresak_72-2010_Investeringsplan_2011-2018_rullering.pdf
Styresak_73-2010_UNN_Tromsø_A-fløy_godkjenning_konseptrapport_og_oppstart_forprosjekt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_73-2010_UNN_Tromsø_A-fløy_godkjenning_konseptrapport_og_oppstart_forprosjekt.pdfStyresak_73-2010_UNN_Tromsø_A-fløy_godkjenning_konseptrapport_og_oppstart_forprosjekt.pdf
Styresak_74-2010_Salg_av_boliger_Helse_Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_74-2010_Salg_av_boliger_Helse_Finnmark.pdfStyresak_74-2010_Salg_av_boliger_Helse_Finnmark.pdf
Styresak_75-2010_Internrevisjonsrapport_1509.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_75-2010_Internrevisjonsrapport_1509.pdfStyresak_75-2010_Internrevisjonsrapport_1509.pdf
Styresak_76-2010_Revisjonskomiteen_valg_av_nytt_medlem.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_76-2010_Revisjonskomiteen_valg_av_nytt_medlem.pdfStyresak_76-2010_Revisjonskomiteen_valg_av_nytt_medlem.pdf
Styresak_77-2010_Møteplan_2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_77-2010_Møteplan_2011.pdfStyresak_77-2010_Møteplan_2011.pdf
Styresak_78-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_78-2010_Orienteringssaker.pdfStyresak_78-2010_Orienteringssaker.pdf
Styresak_79-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_79-2010_Referatsaker.pdfStyresak_79-2010_Referatsaker.pdf
Styresak_80-2010_Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100622/Styresak_80-2010_Eventuelt.pdfStyresak_80-2010_Eventuelt.pdf


Fant du det du lette etter?