Styremøte i Helse Nord RHF 22. mai 2013 (sak 56–69)

Styremøte, 22.05.2013

 

Når og hvor

Dato
22.05.2013 
Klokkeslett
10:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf4309499
Styremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20130522 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf3293253
Styremøte 20130522 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styremøte 20130522 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130522 - presseprotokoll.pdfpdf193506
Styresak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf337331
Styresak 57-2013 Godkjenning av protokoll styremøte 29042013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 57-2013 Godkjenning av protokoll styremøte 29042013.pdfStyresak 57-2013 Godkjenning av protokoll styremøte 29042013.pdfpdf430576
Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon vedlegg 1.pdfStyresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon vedlegg 1.pdfpdf98193
Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon.pdfStyresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk revisjon.pdfpdf386476
Styresak 59-2013 UNN Tromsø A-fløy bærekraftsanalyse og omstillingsprogram.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 59-2013 UNN Tromsø A-fløy bærekraftsanalyse og omstillingsprogram.pdfStyresak 59-2013 UNN Tromsø A-fløy bærekraftsanalyse og omstillingsprogram.pdfpdf460127
Styresak 60-2013 UNN Tromsø parkeringsbehov.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 60-2013 UNN Tromsø parkeringsbehov.pdfStyresak 60-2013 UNN Tromsø parkeringsbehov.pdfpdf432250
Styresak 62-2013 Brukerutvalget SANKS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 62-2013 Brukerutvalget SANKS.pdfStyresak 62-2013 Brukerutvalget SANKS.pdfpdf417998
Styresak 63-2013 Etablering behandling dialysepasienter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 63-2013 Etablering behandling dialysepasienter.pdfStyresak 63-2013 Etablering behandling dialysepasienter.pdfpdf351486
Styresak 64-2013 RBU suppleringsvalg nestleder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 64-2013 RBU suppleringsvalg nestleder.pdfStyresak 64-2013 RBU suppleringsvalg nestleder.pdfpdf332886
Styresak 65-2013 Møteplan 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 65-2013 Møteplan 2014.pdfStyresak 65-2013 Møteplan 2014.pdfpdf322538
Styresak 66-2013-3 Oppfølging styrets vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 66-2013-3 Oppfølging styrets vedtak.pdfStyresak 66-2013-3 Oppfølging styrets vedtak.pdfpdf374404
Styresak 66-2013-4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 66-2013-4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord.pdfStyresak 66-2013-4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord.pdfpdf444162
Styresak 66-2013-5 Pårørendes rett til dekning reisetugifter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 66-2013-5 Pårørendes rett til dekning reisetugifter.pdfStyresak 66-2013-5 Pårørendes rett til dekning reisetugifter.pdfpdf392112
Styresak 67-2013-1 Brev fra Harstad Ap.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-1 Brev fra Harstad Ap.pdfStyresak 67-2013-1 Brev fra Harstad Ap.pdfpdf758991
Styresak 67-2013-10 Brev fra Elisabeth Aspaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-10 Brev fra Elisabeth Aspaker.pdfStyresak 67-2013-10 Brev fra Elisabeth Aspaker.pdfpdf12273
Styresak 67-2013-11 Brev fra Harstad Venstre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-11 Brev fra Harstad Venstre.pdfStyresak 67-2013-11 Brev fra Harstad Venstre.pdfpdf47749
Styresak 67-2013-12 Spørsmål og svar fra Stortingets spørretime.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-12 Spørsmål og svar fra Stortingets spørretime.pdfStyresak 67-2013-12 Spørsmål og svar fra Stortingets spørretime.pdfpdf17688
Styresak 67-2013-2 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-2 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfStyresak 67-2013-2 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfpdf472209
Styresak 67-2013-3 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-3 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfStyresak 67-2013-3 Brev fra Sør-Troms og Ofoten regionråd.pdfpdf470783
Styresak 67-2013-4 Protokoll RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-4 Protokoll RBU.pdfStyresak 67-2013-4 Protokoll RBU.pdfpdf376886
Styresak 67-2013-5 Protokoller fra drøftingsmøte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-5 Protokoller fra drøftingsmøte.pdfStyresak 67-2013-5 Protokoller fra drøftingsmøte.pdfpdf820835
Styresak 67-2013-6 Lukking av miljøavvik ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-6 Lukking av miljøavvik ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 67-2013-6 Lukking av miljøavvik ved Nordlandssykehuset.pdfpdf376282
Styresak 67-2013-7 Årsberetning 2012 Pasientreiser ANS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-7 Årsberetning 2012 Pasientreiser ANS.pdfStyresak 67-2013-7 Årsberetning 2012 Pasientreiser ANS.pdfpdf2182825
Styresak 67-2013-8 Protokoll revisjonskomiteen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-8 Protokoll revisjonskomiteen.pdfStyresak 67-2013-8 Protokoll revisjonskomiteen.pdfpdf474324
Styresak 67-2013-9 Uttalelse fra Harstad Høyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 67-2013-9 Uttalelse fra Harstad Høyre.pdfStyresak 67-2013-9 Uttalelse fra Harstad Høyre.pdfpdf47234
Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130522/Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes.pdfStyresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes.pdfpdf572086


Fant du det du lette etter?