Styremøte i Helse Nord RHF 22. november 2017

Styremøte, 22.11.2017

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
22.11.2017 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf2204635
Styremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20171122 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf5620377
Styremøte 20171122 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styremøte 20171122 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20171122 - presseprotokoll.pdfpdf770452
Styresak 123-2017 Godkjenning av innkalling og saksilste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 123-2017 Godkjenning av innkalling og saksilste.pdfStyresak 123-2017 Godkjenning av innkalling og saksilste.pdfpdf142957
Styresak 124-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 124-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017.pdfStyresak 124-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017.pdfpdf445183
Styresak 125-2017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder - oppdatering om prioritering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 125-2017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder - oppdatering om prioritering.pdfStyresak 125-2017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder - oppdatering om prioritering.pdfpdf241117
Styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen.pdfStyresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen.pdfpdf197637
Styresak 126-2017-1 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 126-2017-1 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 1.pdfStyresak 126-2017-1 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 1.pdfpdf488086
Styresak 126-2017-2 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 126-2017-2 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 2.pdfStyresak 126-2017-2 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 2.pdfpdf132420
Styresak 126-2017-3 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 126-2017-3 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 3.pdfStyresak 126-2017-3 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 3.pdfpdf7584
Styresak 126-2017-4 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 126-2017-4 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 4.pdfStyresak 126-2017-4 Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, vedlegg 4.pdfpdf113311
Styresak 127-2017 Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 127-2017 Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfStyresak 127-2017 Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfpdf520364
Styresak 128-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til departementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 128-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til departementet.pdfStyresak 128-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til departementet.pdfpdf191015
Styresak 129-2017 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 129-2017 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport.pdfStyresak 129-2017 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport.pdfpdf349604
Styresak 129-2017-1 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 129-2017-1 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport, vedlegg.pdfStyresak 129-2017-1 UNN Narvik - lånesøknad til departementet og kvalitetssikring av konseptrapport, vedlegg.pdfpdf413754
Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr 10-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr 10-2017.pdfStyresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr 10-2017.pdfpdf892426
Styresak 131-2017 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av arbeidsutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 131-2017 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av arbeidsutvalg.pdfStyresak 131-2017 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av arbeidsutvalg.pdfpdf159339
Styresak 132-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 132-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfStyresak 132-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfpdf256954
Styresak 132-2017-4 Leger i spesialisering - status og utfordringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 132-2017-4 Leger i spesialisering - status og utfordringer.pdfStyresak 132-2017-4 Leger i spesialisering - status og utfordringer.pdfpdf160934
Styresak 133-2017-1 Brev fra Øresvik lokalutvalg om endring av helseforetakstilknytning i Rødøy.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 133-2017-1 Brev fra Øresvik lokalutvalg om endring av helseforetakstilknytning i Rødøy.pdfStyresak 133-2017-1 Brev fra Øresvik lokalutvalg om endring av helseforetakstilknytning i Rødøy.pdfpdf836432
Styresak 133-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171122/Styresak 133-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017.pdfStyresak 133-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017.pdfpdf319975


Fant du det du lette etter?