Styremøte i Helse Nord RHF 22. september 2016

Styremøte, 22.09.2016

En av sakene styret behandlet var utredning av alternativer for Helgelandssykehuset 2025. Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
22.09.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20160922 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160922 - presseprotokoll.pdf
Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdfStyresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdf
Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdfStyresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdf
Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfStyresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf
Styresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdfStyresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdf
Styresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdfStyresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdf
Styresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdfStyresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdf
Styresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdfStyresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdf
Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfStyresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf
Styresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdfStyresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdf
Styresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdfStyresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdf
Styresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdfStyresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdf
Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdfStyresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdf
Styresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdfStyresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdf
Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdfStyresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdf
Styresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfStyresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdf
Styresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdfStyresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdf
Styresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdfStyresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdf
Styresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdfStyresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdf
Styresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdf
Styresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdf
Styresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdfStyresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdf
Styresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.