Styremøte i Helse Nord RHF 22. september 2016

Styremøte , 22.09.2016

En av sakene styret behandlet var utredning av alternativer for Helgelandssykehuset 2025. Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
22.09.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20160922 - Innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20160922 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styremøte 20160922 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160922 - presseprotokoll.pdf
Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdfStyresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.8.2016.pdf
Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdfStyresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård.pdf
Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfStyresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf
Styresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdfStyresak 104-2016-1 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 1.pdf
Styresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdfStyresak 104-2016-2 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 2.pdf
Styresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdfStyresak 104-2016-3 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 3.pdf
Styresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdfStyresak 104-2016-4 HSYK 2025 idéfase, vedlegg 4.pdf
Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfStyresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf
Styresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdfStyresak 105-2016-1 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 1.pdf
Styresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdfStyresak 105-2016-2 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 2.pdf
Styresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdfStyresak 105-2016-3 HSYK 2025 - utredning av alternativer, vedlegg 3.pdf
Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdfStyresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering.pdf
Styresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdfStyresak 106-2016-1 Regional handlingsplan for rekruttering, vedlegg.pdf
Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdfStyresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr 8-2006.pdf
Styresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfStyresak 108-2016-3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdf
Styresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdfStyresak 109-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte om regional handlingsplan for rekruttering.pdf
Styresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdfStyresak 109-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte om kriterier for lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland.pdf
Styresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdfStyresak 109-2016-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14.09.2016.pdf
Styresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-4 Brev fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn om Helgelandssykehuset.pdf
Styresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-5 Brev fra Rana kommune om Helgelandssykehuset.pdf
Styresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdfStyresak 109-2016-6 Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune.pdf
Styresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160922/Styresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdfStyresak 109-2016-7 Innspill fra Vevelstad kommune i forbindelse med behandling av saker om Helgelandssykehuset.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.