Styremøte i Helse Nord RHF 23. februar 2011 (sak 13–25)

Styremøte, 23.02.2011

 

Når og hvor

Dato
23.02.2011 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20110223 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte 20110223 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styremøte 20110223 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20110223 - presseprotokoll.pdf
Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014.pdfStyresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014.pdf
Styresak 16-2011 Planlegging prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 16-2011 Planlegging prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter.pdfStyresak 16-2011 Planlegging prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter.pdf
Styresak 17-2011 Økonomirapport nr 1-2011 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 17-2011 Økonomirapport nr 1-2011 med vedlegg.pdfStyresak 17-2011 Økonomirapport nr 1-2011 med vedlegg.pdf
Styresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr 1.pdfStyresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr 1.pdf
Styresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller.pdfStyresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller.pdf
Styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 7-2010 Behandling helseopplysninger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 7-2010 Behandling helseopplysninger.pdfStyresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 7-2010 Behandling helseopplysninger.pdf
Styresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport 2010.pdfStyresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport 2010.pdf
Styresak 22-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 22-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 22-2011 Orienteringssaker.pdf
Styresak 23-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110223/Styresak 23-2011 Referatsaker.pdfStyresak 23-2011 Referatsaker.pdf


Fant du det du lette etter?