Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017

Styremøte, 23.05.2017

Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
23.05.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170523 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170523 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styremøte 20170523 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170523 - presseprotokoll.pdf
Styresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdfStyresak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.04.2017.pdf
Styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025.pdfStyresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025.pdf
Styresak 55-2017 Samisk helsepark - ide- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017 Samisk helsepark - ide- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt.pdfStyresak 55-2017 Samisk helsepark - ide- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt.pdf
Styresak 55-2017-1 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017-1 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 1.pdfStyresak 55-2017-1 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 1.pdf
Styresak 55-2017-2 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017-2 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 2.pdfStyresak 55-2017-2 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 2.pdf
Styresak 55-2017-3 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017-3 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 3.pdfStyresak 55-2017-3 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 3.pdf
Styresak 55-2017-4 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017-4 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 4.pdfStyresak 55-2017-4 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 4.pdf
Styresak 55-2017-5 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 55-2017-5 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 5.pdfStyresak 55-2017-5 Samisk helsepark - idé- og konseptrapport, vedlegg 5.pdf
Styresak 56-2017 Nye UNN Narvik - vei- og tunnelløsning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 56-2017 Nye UNN Narvik - vei- og tunnelløsning.pdfStyresak 56-2017 Nye UNN Narvik - vei- og tunnelløsning.pdf
Styresak 57-2017 Prosjekt elektronisk kurve og medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinst.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017 Prosjekt elektronisk kurve og medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinst.pdfStyresak 57-2017 Prosjekt elektronisk kurve og medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinst.pdf
Styresak 57-2017-1 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017-1 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 1.pdfStyresak 57-2017-1 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 1.pdf
Styresak 57-2017-2 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017-2 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 2.pdfStyresak 57-2017-2 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 2.pdf
Styresak 57-2017-3 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017-3 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 3.pdfStyresak 57-2017-3 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 3.pdf
Styresak 57-2017-4 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017-4 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 4.pdfStyresak 57-2017-4 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 4.pdf
Styresak 57-2017-5 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 57-2017-5 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 5.pdfStyresak 57-2017-5 Prosjekt elektronisk medikasjon og kurve, vedlegg 5.pdf
Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr 4-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr 4-2017.pdfStyresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr 4-2017.pdf
Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse.pdfStyresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse.pdf
Styresak 59-2017-1 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-1 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 1.pdfStyresak 59-2017-1 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 1.pdf
Styresak 59-2017-2 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-2 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 2.pdfStyresak 59-2017-2 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 2.pdf
Styresak 59-2017-3 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-3 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 3.pdfStyresak 59-2017-3 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 3.pdf
Styresak 59-2017-4 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-4 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 4.pdfStyresak 59-2017-4 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 4.pdf
Styresak 59-2017-5 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-5 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 5.pdfStyresak 59-2017-5 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 5.pdf
Styresak 59-2017-6 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-6 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 6.pdfStyresak 59-2017-6 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 6.pdf
Styresak 59-2017-7 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 59-2017-7 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 7.pdfStyresak 59-2017-7 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, vedlegg 7.pdf
Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt.pdfStyresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt.pdf
Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord.pdfStyresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord.pdf
Styresak 61-2017-1 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 61-2017-1 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord, vedlegg 1.pdfStyresak 61-2017-1 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord, vedlegg 1.pdf
Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016.pdfStyresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016.pdf
Styresak 62-2017-1 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 62-2017-1 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 1.pdfStyresak 62-2017-1 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 1.pdf
Styresak 62-2017-2a Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2a.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 62-2017-2a Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2a.pdfStyresak 62-2017-2a Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2a.pdf
Styresak 62-2017-2b Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2b.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 62-2017-2b Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2b.pdfStyresak 62-2017-2b Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 2b.pdf
Styresak 62-2017-3 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 62-2017-3 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 3.pdfStyresak 62-2017-3 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, vedlegg 3.pdf
Styresak 63-2017 Møteplan 2018 styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 63-2017 Møteplan 2018 styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 63-2017 Møteplan 2018 styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 64-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 64-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfStyresak 64-2017-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdf
Styresak 65-2017-1 Svar fra Helgelandssykehuset til Alstahaug kommune om Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 65-2017-1 Svar fra Helgelandssykehuset til Alstahaug kommune om Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 65-2017-1 Svar fra Helgelandssykehuset til Alstahaug kommune om Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 65-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11.05.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 65-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11.05.2017.pdfStyresak 65-2017-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11.05.2017.pdf
Styresak 65-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2018–2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 65-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2018–2021.pdfStyresak 65-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte om Plan 2018–2021.pdf
Styresak 65-2017-4 Brev fra sametingspresidenten om Samisk helsepark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 65-2017-4 Brev fra sametingspresidenten om Samisk helsepark.pdfStyresak 65-2017-4 Brev fra sametingspresidenten om Samisk helsepark.pdf
Styresak 65-2017-5 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av Nye Kirkenes sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 65-2017-5 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av Nye Kirkenes sykehus.pdfStyresak 65-2017-5 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av Nye Kirkenes sykehus.pdf
Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring og fullmakt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170523/Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring og fullmakt.pdfStyresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring og fullmakt.pdf


Fant du det du lette etter?