Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018

Styremøte, 23.05.2018

Protokoll fra møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
23.05.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180523 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20180523 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styremøte 20180523 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180523 - presseprotokoll.pdf
Styresak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.4.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.4.2018.pdfStyresak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.4.2018.pdf
Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast.pdfStyresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast.pdf
Styresak 66-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 66-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 66-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler.pdfStyresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler.pdf
Styresak 67-2018 vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 67-2018 vedlegg 1.pdfStyresak 67-2018 vedlegg 1.pdf
Styresak 67-2018 vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 67-2018 vedlegg 2.pdfStyresak 67-2018 vedlegg 2.pdf
Styresak 67-2018 vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 67-2018 vedlegg 3.pdfStyresak 67-2018 vedlegg 3.pdf
Styresak 67-2018 vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 67-2018 vedlegg 4.pdfStyresak 67-2018 vedlegg 4.pdf
Styresak 68-2018 Rapport fra HMS og samfunnsansvar 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 68-2018 Rapport fra HMS og samfunnsansvar 2017.pdfStyresak 68-2018 Rapport fra HMS og samfunnsansvar 2017.pdf
Styresak 68-2018 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 68-2018 vedlegg.pdfStyresak 68-2018 vedlegg.pdf
Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet.pdfStyresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet.pdf
Styresak 69-2018-1 Vedlegg 1 Prosjektplan og mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 69-2018-1 Vedlegg 1 Prosjektplan og mandat.pdfStyresak 69-2018-1 Vedlegg 1 Prosjektplan og mandat.pdf
Styresak 69-2018-2 Vedlegg 2 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 69-2018-2 Vedlegg 2 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfStyresak 69-2018-2 Vedlegg 2 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
Styresak 69-2018-3 Vedlegg 3 Framdriftsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 69-2018-3 Vedlegg 3 Framdriftsplan.pdfStyresak 69-2018-3 Vedlegg 3 Framdriftsplan.pdf
Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdfStyresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdf
Styresak 70-2018-1 Vedlegg 1 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 70-2018-1 Vedlegg 1 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdfStyresak 70-2018-1 Vedlegg 1 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025.pdf
Styresak 70-2018-2 Vedlegg 2 Tiltaksplan for avtalespesialister.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 70-2018-2 Vedlegg 2 Tiltaksplan for avtalespesialister.pdfStyresak 70-2018-2 Vedlegg 2 Tiltaksplan for avtalespesialister.pdf
Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr 4-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr 4-2018.pdfStyresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr 4-2018.pdf
Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017.pdfStyresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017.pdf
Styresak 72-2018 vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 72-2018 vedlegg 1.pdfStyresak 72-2018 vedlegg 1.pdf
Styresak 72-2018 vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 72-2018 vedlegg 2.pdfStyresak 72-2018 vedlegg 2.pdf
Styresak 72-2018 vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 72-2018 vedlegg 3.pdfStyresak 72-2018 vedlegg 3.pdf
Styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering.pdfStyresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering.pdf
Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 75-2018-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 75-2018-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfStyresak 75-2018-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdf
Styresak 76-2018-1 Brev fra Alta Venstre om ambulansefly i Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-1 Brev fra Alta Venstre om ambulansefly i Vest-Finnmark.pdfStyresak 76-2018-1 Brev fra Alta Venstre om ambulansefly i Vest-Finnmark.pdf
Styresak 76-2018-2 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-2 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfStyresak 76-2018-2 Tilleggsrapportering årlig melding 2017 til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
Styresak 76-2018-3 Vedtak fra Kvæfjord kommune om rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-3 Vedtak fra Kvæfjord kommune om rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad.pdfStyresak 76-2018-3 Vedtak fra Kvæfjord kommune om rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad.pdf
Styresak 76-2018-4 Uttalelse fra Salten regionråd om beredskapen i luftambulansen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-4 Uttalelse fra Salten regionråd om beredskapen i luftambulansen.pdfStyresak 76-2018-4 Uttalelse fra Salten regionråd om beredskapen i luftambulansen.pdf
Styresak 76-2018-4-1 Utskrift fra møteprotokoll fra arbeidsutvalget i fra Salten regionråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-4-1 Utskrift fra møteprotokoll fra arbeidsutvalget i fra Salten regionråd.pdfStyresak 76-2018-4-1 Utskrift fra møteprotokoll fra arbeidsutvalget i fra Salten regionråd.pdf
Styresak 76-2018-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16.5.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16.5.2018.pdfStyresak 76-2018-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16.5.2018.pdf
Styresak 76-2018-6 Drøftingsprotokoll Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180523/Styresak 76-2018-6 Drøftingsprotokoll Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 76-2018-6 Drøftingsprotokoll Helgelandssykehuset 2025.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.