Styremøte i Helse Nord RHF 23. mars 2009 (sak 14–25)

Styremøte, 23.03.2009

 

Når og hvor

Dato
23.03.2009 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 23032009 - innkalling med sakspapirer offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styremøte 23032009 - innkalling med sakspapirer offentlig utgave.pdfStyremøte 23032009 - innkalling med sakspapirer offentlig utgave.pdf
Styremøte 23032009 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styremøte 23032009 - presseprotokoll.pdfStyremøte 23032009 - presseprotokoll.pdf
Styresak 14-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 14-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 14-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 15-2009 Godkjenning av protokoll 12FEB2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 15-2009 Godkjenning av protokoll 12FEB2009.pdfStyresak 15-2009 Godkjenning av protokoll 12FEB2009.pdf
Styresak 16-2009 Årlig melding 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 16-2009 Årlig melding 2008.pdfStyresak 16-2009 Årlig melding 2008.pdf
Styresak 16-2009-1 Årlig melding 2008 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 16-2009-1 Årlig melding 2008 vedlegg.pdfStyresak 16-2009-1 Årlig melding 2008 vedlegg.pdf
Styresak 17-2009 Økonomirapport nr 1- og 2-2009 med vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 17-2009 Økonomirapport nr 1- og 2-2009 med vedlegg.pdfStyresak 17-2009 Økonomirapport nr 1- og 2-2009 med vedlegg.pdf
Styresak 18-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 18-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1.pdfStyresak 18-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1.pdf
Styresak 19-2009 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 19-2009 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen.pdfStyresak 19-2009 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen.pdf
Styresak 19-2009-1 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 19-2009-1 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen, vedlegg.pdfStyresak 19-2009-1 Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen, vedlegg.pdf
Styresak 20-2009 Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 20-2009 Plan for internrevisjon 2009-2010.pdfStyresak 20-2009 Plan for internrevisjon 2009-2010.pdf
Styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord, vedlegg.pdfStyresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord, vedlegg.pdf
Styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord.pdfStyresak 21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord.pdf
Styresak 22-2009 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 22-2009 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013.pdfStyresak 22-2009 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013.pdf
Styresak 22-2009-1 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013 vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2009/20090323/Styresak 22-2009-1 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013 vedlegg.pdfStyresak 22-2009-1 Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013 vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.