Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016

Styremøte, 23.11.2016

Protokoll er lagt ut.

Når og hvor

Dato
23.11.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20161123 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styremøte 20161123 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styremøte 20161123 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20161123 - presseprotokoll.pdf
Styresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016.pdfStyresak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016.pdf
Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon - oppfølging og videre prosess.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon - oppfølging og videre prosess.pdfStyresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon - oppfølging og videre prosess.pdf
Styresak 131-2016-1 Vedlegg - Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 131-2016-1 Vedlegg - Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon.pdfStyresak 131-2016-1 Vedlegg - Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon.pdf
Styresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater.pdfStyresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater.pdf
Styresak 132-2016-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 132-2016-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater, vedlegg.pdfStyresak 132-2016-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater, vedlegg.pdf
Styresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av ramme nr 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av ramme nr 3.pdfStyresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av ramme nr 3.pdf
Styresak 135-2016 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 135-2016 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen.pdfStyresak 135-2016 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen.pdf
Styresak 135-2016-1 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter- vedlegg, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 135-2016-1 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter- vedlegg, offentlig utgave.pdfStyresak 135-2016-1 Byggeprosjekter UNN, prosjekt regionalt PET-senter- vedlegg, offentlig utgave.pdf
Styresak 136-2016 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 136-2016 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm.pdfStyresak 136-2016 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm.pdf
Styresak 136-2016-1 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 136-2016-1 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 1.pdfStyresak 136-2016-1 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 1.pdf
Styresak 136-2016-2 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 136-2016-2 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 2.pdfStyresak 136-2016-2 Byggeprosjekter NSLH, AB-fløy - resultat av anbudsrunde mm, vedlegg 2.pdf
Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr 10-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr 10-2016.pdfStyresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr 10-2016.pdf
Styresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill.pdfStyresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill.pdf
Styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT - endring av antall helseforetak i regionen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT - endring av antall helseforetak i regionen.pdfStyresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT - endring av antall helseforetak i regionen.pdf
Styresak 139-2016-1 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-1 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 1.pdfStyresak 139-2016-1 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 1.pdf
Styresak 139-2016-2 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-2 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 2.pdfStyresak 139-2016-2 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 2.pdf
Styresak 139-2016-3 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-3 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 3.pdfStyresak 139-2016-3 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 3.pdf
Styresak 139-2016-4 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-4 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 4.pdfStyresak 139-2016-4 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 4.pdf
Styresak 139-2016-5 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-5 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 5.pdfStyresak 139-2016-5 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 5.pdf
Styresak 139-2016-6 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-6 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 6.pdfStyresak 139-2016-6 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 6.pdf
Styresak 139-2016-7 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-7 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 7.pdfStyresak 139-2016-7 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 7.pdf
Styresak 139-2016-8 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-8 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 8.pdfStyresak 139-2016-8 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 8.pdf
Styresak 139-2016-9 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 139-2016-9 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 9.pdfStyresak 139-2016-9 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak, vedlegg 9.pdf
Styresak 140-2016 Felles eide selskaper - omdanning til helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 140-2016 Felles eide selskaper - omdanning til helseforetak.pdfStyresak 140-2016 Felles eide selskaper - omdanning til helseforetak.pdf
Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdaning for leger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdaning for leger.pdfStyresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdaning for leger.pdf
Styresak 142-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdfStyresak 142-2016-3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring.pdf
Styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse.pdfStyresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse.pdf
Styresak 142-2016-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF.pdfStyresak 142-2016-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 142-2016-5-1 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-1 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 1.pdfStyresak 142-2016-5-1 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 1.pdf
Styresak 142-2016-5-2 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-2 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 2.pdfStyresak 142-2016-5-2 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 2.pdf
Styresak 142-2016-5-3 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-3 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 3.pdfStyresak 142-2016-5-3 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 3.pdf
Styresak 142-2016-5-4 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-4 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 4.pdfStyresak 142-2016-5-4 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 4.pdf
Styresak 142-2016-5-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 5.pdfStyresak 142-2016-5-5 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 5.pdf
Styresak 142-2016-5-6 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-6 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 6.pdfStyresak 142-2016-5-6 Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 6.pdf
Styresak 142-2016-5-7a Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7a.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-7a Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7a.pdfStyresak 142-2016-5-7a Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7a.pdf
Styresak 142-2016-5-7b Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7b.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 142-2016-5-7b Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7b.pdfStyresak 142-2016-5-7b Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, vedlegg 7b.pdf
Styresak 143-2016-1 Uttalelse fra Alta kommunestyre om samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 143-2016-1 Uttalelse fra Alta kommunestyre om samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark.pdfStyresak 143-2016-1 Uttalelse fra Alta kommunestyre om samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark.pdf
Styresak 143-2016-2 Brev til direktør Lars Vorland fra FFO Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 143-2016-2 Brev til direktør Lars Vorland fra FFO Nordland.pdfStyresak 143-2016-2 Brev til direktør Lars Vorland fra FFO Nordland.pdf
Styresak 143-2016-3 Fra drosjeeier Arvid Samuelsen om drosjetilbudet på Finnsnes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 143-2016-3 Fra drosjeeier Arvid Samuelsen om drosjetilbudet på Finnsnes.pdfStyresak 143-2016-3 Fra drosjeeier Arvid Samuelsen om drosjetilbudet på Finnsnes.pdf
Styresak 143-2016-4 Fra Raymond Londal om feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 143-2016-4 Fra Raymond Londal om feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan.pdfStyresak 143-2016-4 Fra Raymond Londal om feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan.pdf
Styresak 143-2016-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161123/Styresak 143-2016-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016.pdfStyresak 143-2016-5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.