Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2010 (sak 15–29)

Styremøte, 24.02.2010

 

Når og hvor

Dato
24.02.2010 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 24022010 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styremøte 24022010 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 24022010 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf6358405
Styremøte 24022010 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styremøte 24022010 - presseprotokoll.pdfStyremøte 24022010 - presseprotokoll.pdfpdf73878
Styresak_15-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_15-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfStyresak_15-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfpdf32185
Styresak_16-2010_Godkjenning_av_protokoll_03FEB2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_16-2010_Godkjenning_av_protokoll_03FEB2010.pdfStyresak_16-2010_Godkjenning_av_protokoll_03FEB2010.pdfpdf80880
Styresak_17-2010_Økonomirapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_17-2010_Økonomirapport.pdfStyresak_17-2010_Økonomirapport.pdfpdf260039
Styresak_18-2010_Nybygg_Nordlandssykehuset_Vesterålen_–_godkjenning_av_forprosjekt_.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_18-2010_Nybygg_Nordlandssykehuset_Vesterålen_–_godkjenning_av_forprosjekt_.pdfStyresak_18-2010_Nybygg_Nordlandssykehuset_Vesterålen_–_godkjenning_av_forprosjekt_.pdfpdf1302046
Styresak_19-2010_UNN_Narvik_-_valg_av_tomt_for_planlegging_av_ev_nybygg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_19-2010_UNN_Narvik_-_valg_av_tomt_for_planlegging_av_ev_nybygg.pdfStyresak_19-2010_UNN_Narvik_-_valg_av_tomt_for_planlegging_av_ev_nybygg.pdfpdf5015976
Styresak_20-2010_Helse_Finnmark_Kirkenes_-_føringer_for_planlegging_av_eventuelt_nybygg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_20-2010_Helse_Finnmark_Kirkenes_-_føringer_for_planlegging_av_eventuelt_nybygg.pdfStyresak_20-2010_Helse_Finnmark_Kirkenes_-_føringer_for_planlegging_av_eventuelt_nybygg.pdfpdf7087276
Styresak_21-2010_Enkeltoppgjør_pasientreiser_overtakelse_økte_kostnader_og_status_saksbehandlingstid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_21-2010_Enkeltoppgjør_pasientreiser_overtakelse_økte_kostnader_og_status_saksbehandlingstid.pdfStyresak_21-2010_Enkeltoppgjør_pasientreiser_overtakelse_økte_kostnader_og_status_saksbehandlingstid.pdfpdf49939
Styresak_22-2010_Bruk_av_opptrappingsmidler_til_TSB_i_Helse_Nord_jf_styresak_13-2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_22-2010_Bruk_av_opptrappingsmidler_til_TSB_i_Helse_Nord_jf_styresak_13-2009.pdfStyresak_22-2010_Bruk_av_opptrappingsmidler_til_TSB_i_Helse_Nord_jf_styresak_13-2009.pdfpdf80631
Styresak_23-2010_Revisjonskomiteens_aarsrapport_2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_23-2010_Revisjonskomiteens_aarsrapport_2009.pdfStyresak_23-2010_Revisjonskomiteens_aarsrapport_2009.pdfpdf83246
Styresak_24-2010_Internrevisjonsrapport_nr_07-2009_Kvalitetssystem_dokumentstyring_og_avviksbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_24-2010_Internrevisjonsrapport_nr_07-2009_Kvalitetssystem_dokumentstyring_og_avviksbehandling.pdfStyresak_24-2010_Internrevisjonsrapport_nr_07-2009_Kvalitetssystem_dokumentstyring_og_avviksbehandling.pdfpdf226050
Styresak_25-2010_Oppnevning_av_revisjonskomite_i_HelseNord_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_25-2010_Oppnevning_av_revisjonskomite_i_HelseNord_RHF.pdfStyresak_25-2010_Oppnevning_av_revisjonskomite_i_HelseNord_RHF.pdfpdf28582
Styresak_26-2010-3_Sykefravær_i_Helse_Nord_informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_26-2010-3_Sykefravær_i_Helse_Nord_informasjon.pdfStyresak_26-2010-3_Sykefravær_i_Helse_Nord_informasjon.pdfpdf217139
Styresak_26-2010-4_Ufrivillig_deltid_-_tiltak_i_HF-ene_etter_kartlegging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_26-2010-4_Ufrivillig_deltid_-_tiltak_i_HF-ene_etter_kartlegging.pdfStyresak_26-2010-4_Ufrivillig_deltid_-_tiltak_i_HF-ene_etter_kartlegging.pdfpdf121532
Styresak_26-2010-5_Tjenester_innen_rehab_oversikt_jf_styresak_116-2009-3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_26-2010-5_Tjenester_innen_rehab_oversikt_jf_styresak_116-2009-3.pdfStyresak_26-2010-5_Tjenester_innen_rehab_oversikt_jf_styresak_116-2009-3.pdfpdf47627
Styresak_26-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_26-2010_Orienteringssaker.pdfStyresak_26-2010_Orienteringssaker.pdfpdf24539
Styresak_27-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker.pdfpdf37457
Styresak_27-2010_Referatsaker_1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker_1.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker_1.pdfpdf1228239
Styresak_27-2010_Referatsaker_2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker_2.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker_2.pdfpdf32747
Styresak_27-2010_Referatsaker_3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker_3.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker_3.pdfpdf20072
Styresak_27-2010_Referatsaker_4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker_4.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker_4.pdfpdf35530
Styresak_27-2010_Referatsaker_5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_27-2010_Referatsaker_5.pdfStyresak_27-2010_Referatsaker_5.pdfpdf342905
Styresak_28-2010_Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_28-2010_Eventuelt.pdfStyresak_28-2010_Eventuelt.pdfpdf18561
Styresak_29-2010_Disponering_av_investeringsramme_2010_etablering_av_LIS_offentlig_utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100224/Styresak_29-2010_Disponering_av_investeringsramme_2010_etablering_av_LIS_offentlig_utgave.pdfStyresak_29-2010_Disponering_av_investeringsramme_2010_etablering_av_LIS_offentlig_utgave.pdfpdf19591


Fant du det du lette etter?