Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016 (sak 12–25)

Styremøte, 24.02.2016

 

Når og hvor

Dato
24.02.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20160224 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20160224 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styremøte 20160224 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160224 - presseprotokoll.pdf
Styresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 13-2016 Godkjenning av protokolll fra styremøte 3. februar 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 13-2016 Godkjenning av protokolll fra styremøte 3. februar 2016.pdfStyresak 13-2016 Godkjenning av protokolll fra styremøte 3. februar 2016.pdf
Styresak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta-Vest-Finnmark - forprosjekt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta-Vest-Finnmark - forprosjekt.pdfStyresak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta-Vest-Finnmark - forprosjekt.pdf
Styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020.pdfStyresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020.pdf
Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr 1-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr 1-2016.pdfStyresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr 1-2016.pdf
Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 1.pdfStyresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr 1.pdf
Styresak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019.pdfStyresak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019.pdf
Styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015 - Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015 - Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdfStyresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09-2015 - Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.pdf
Styresak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015-22.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015-22.pdfStyresak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015-22.pdf
Styresak 23-2016-3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 23-2016-3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen.pdfStyresak 23-2016-3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen.pdf
Styresak 23-2016-4 Anskaffelse av pasientreiser landeveis transport 2015 - område Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 23-2016-4 Anskaffelse av pasientreiser landeveis transport 2015 - område Midt-Troms.pdfStyresak 23-2016-4 Anskaffelse av pasientreiser landeveis transport 2015 - område Midt-Troms.pdf
Styresak 23-2016-5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 23-2016-5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord.pdfStyresak 23-2016-5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord.pdf
Styresak 24-2016-1 Brev fra Samisk legeforening om utbygging av Samisk helsepark i Karasjok.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-1 Brev fra Samisk legeforening om utbygging av Samisk helsepark i Karasjok.pdfStyresak 24-2016-1 Brev fra Samisk legeforening om utbygging av Samisk helsepark i Karasjok.pdf
Styresak 24-2016-2 Brev fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-2 Brev fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdfStyresak 24-2016-2 Brev fra Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms.pdf
Styresak 24-2016-3 Brev fra Alta kommune om Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-3 Brev fra Alta kommune om Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill.pdfStyresak 24-2016-3 Brev fra Alta kommune om Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill.pdf
Styresak 24-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016.pdfStyresak 24-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016.pdf
Styresak 24-2016-5 Notat fra Raymond Londal med innspill til behandling av forprosjektet Alta nærsykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-5 Notat fra Raymond Londal med innspill til behandling av forprosjektet Alta nærsykehus.pdfStyresak 24-2016-5 Notat fra Raymond Londal med innspill til behandling av forprosjektet Alta nærsykehus.pdf
Styresak 24-2016-6 Drøftingsprotokoll Forprosjekt Alta-Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-6 Drøftingsprotokoll Forprosjekt Alta-Vest-Finnmark.pdfStyresak 24-2016-6 Drøftingsprotokoll Forprosjekt Alta-Vest-Finnmark.pdf
Styresak 24-2016-7 Drøftingsprotokoll Strategi forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-7 Drøftingsprotokoll Strategi forskning og innovasjon.pdfStyresak 24-2016-7 Drøftingsprotokoll Strategi forskning og innovasjon.pdf
Styresak 24-2016-8 Protokoll Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg 22. februar 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-8 Protokoll Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg 22. februar 2016.pdfStyresak 24-2016-8 Protokoll Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg 22. februar 2016.pdf
Styresak 24-2016-9 Underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy-Rødøy innland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160224/Styresak 24-2016-9 Underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy-Rødøy innland.pdfStyresak 24-2016-9 Underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy-Rødøy innland.pdf


Fant du det du lette etter?