Styremøte i Helse Nord RHF 24. mars 2011 (sak 29–41)

Styremøte, 24.03.2011

 

Når og hvor

Dato
24.03.2011 
Klokkeslett
10:00-17:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf3122041
Styremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20110324 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf2355030
Styremøte 20110324 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styremøte 20110324 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20110324 - presseprotokoll.pdfpdf289668
Styresak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf27986
Styresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfStyresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfpdf457537
Styresak 35-2011 UNN Narvik - nybygg, konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 35-2011 UNN Narvik - nybygg, konseptfaserapport.pdfStyresak 35-2011 UNN Narvik - nybygg, konseptfaserapport.pdfpdf1655945
Styresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord - evaluering.pdfStyresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord - evaluering.pdfpdf38051
Styresak 37 -2011 Miljø- og klimatiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 37 -2011 Miljø- og klimatiltak.pdfStyresak 37 -2011 Miljø- og klimatiltak.pdfpdf334824
Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 2.pdfStyresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 2.pdfpdf69401
Styresak 39-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 39-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 39-2011 Orienteringssaker.pdfpdf58205
Styresak 40-2011 Referatsaker 1-3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 40-2011 Referatsaker 1-3.pdfStyresak 40-2011 Referatsaker 1-3.pdfpdf718960
Styresak 40-2011 Referatsaker 4-6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110324/Styresak 40-2011 Referatsaker 4-6.pdfStyresak 40-2011 Referatsaker 4-6.pdfpdf402247


Fant du det du lette etter?