Styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 2018

Styremøte, 24.10.2018

Protokoll (referat) med vedtak fra styremøtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
24.10.2018 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf7977111
Styremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20181024 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf5647772
Styremøte 20181024 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styremøte 20181024 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20181024 - presseprotokoll.pdfpdf1247704
Styresak 128-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 128-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdfStyresak 128-2018 Godkjenning av innkallelse og saksliste.pdfpdf187976
Styresak 129-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 129-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfStyresak 129-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.09.2018.pdfpdf743778
Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf904796
Styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfStyresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfpdf716253
Styresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018.pdfStyresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018.pdfpdf1874711
Styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018.pdfStyresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018.pdfpdf2595866
Styresak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill.pdfStyresak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill.pdfpdf560058
Styresak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset Tertialrapport pr. 31. aug oppdatert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset Tertialrapport pr. 31. aug oppdatert.pdfStyresak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset Tertialrapport pr. 31. aug oppdatert.pdfpdf300548
Styresak 136-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 136-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfStyresak 136-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfpdf315219
Styresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfStyresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset Tertialrapport pr. 31.08.2018.pdfpdf715487
Styresak 138-2018 Byggeprosjekter i UNN Terialrapport pr. 31.08.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 138-2018 Byggeprosjekter i UNN Terialrapport pr. 31.08.2018.pdfStyresak 138-2018 Byggeprosjekter i UNN Terialrapport pr. 31.08.2018.pdfpdf256876
Styresak 139-2018 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 139-2018 Orienteringssaker.pdfStyresak 139-2018 Orienteringssaker.pdfpdf687712
Styresak 140-2018-1 Protokoll fra møte i Reginalt brukerutvalg 11.10.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 140-2018-1 Protokoll fra møte i Reginalt brukerutvalg 11.10.2018.pdfStyresak 140-2018-1 Protokoll fra møte i Reginalt brukerutvalg 11.10.2018.pdfpdf410504
Styresak 140-2018-2 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 140-2018-2 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 foretaksgruppen.pdfStyresak 140-2018-2 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 foretaksgruppen.pdfpdf570933
Styresak 140-2018-3 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 140-2018-3 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfStyresak 140-2018-3 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. budsjett 2019 Helse Nord RHF.pdfpdf568264
Styresak 140-2018-4 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. tertialrapport nr.2-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20181024/Styresak 140-2018-4 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. tertialrapport nr.2-2018.pdfStyresak 140-2018-4 Protokoll drøftingsmøte 22.10.18 ad. tertialrapport nr.2-2018.pdfpdf567176


Fant du det du lette etter?