Styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018

Styremøte, 25.04.2018

Her finner du saksdokumenter og protokoll (referat) med vedtak.

Når og hvor

Dato
25.04.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf3021283
Styremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180425 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf8856541
Styremøte 20180425 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styremøte 20180425 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180425 - presseprotokoll.pdfpdf1366477
Styresak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf191199
Styresak 49-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 49-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.2018.pdfStyresak 49-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.03.2018.pdfpdf539641
Styresak 50-2018 Årlig melding 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 50-2018 Årlig melding 2017.pdfStyresak 50-2018 Årlig melding 2017.pdfpdf1392389
Styresak 50-2018-2 Vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 50-2018-2 Vedlegg 2.pdfStyresak 50-2018-2 Vedlegg 2.pdfpdf900290
Styresak 50-2018-3 Vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 50-2018-3 Vedlegg 3.pdfStyresak 50-2018-3 Vedlegg 3.pdfpdf1246987
Styresak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - HF-styrets oppfølging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - HF-styrets oppfølging.pdfStyresak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - HF-styrets oppfølging.pdfpdf202790
Styresak 51-2018-1 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 51-2018-1 Vedlegg 1.pdfStyresak 51-2018-1 Vedlegg 1.pdfpdf759105
Styresak 52-2018 Regionreformen - høringsuttalelse desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 52-2018 Regionreformen - høringsuttalelse desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.pdfStyresak 52-2018 Regionreformen - høringsuttalelse desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.pdfpdf448495
Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr 3-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr 3-2018.pdfStyresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr 3-2018.pdfpdf1508531
Styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 1.pdfStyresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 1.pdfpdf456107
Styresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017.pdfStyresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017.pdfpdf385742
Styresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020.pdfStyresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020.pdfpdf336975
Styresak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.pdfStyresak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.pdfpdf206367
Styresak 58-2018 Internrevisjonsrapport 1-18 - Oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 58-2018 Internrevisjonsrapport 1-18 - Oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdfStyresak 58-2018 Internrevisjonsrapport 1-18 - Oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester.pdfpdf199501
Styresak 58-2018-1 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 58-2018-1 Vedlegg 1.pdfStyresak 58-2018-1 Vedlegg 1.pdfpdf99208
Styresak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017.pdfStyresak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017.pdfpdf729054
Styresak 60-2018-3 ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status i arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 60-2018-3 ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status i arbeidet.pdfStyresak 60-2018-3 ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status i arbeidet.pdfpdf194327
Styresak 60-2018-3-1 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 60-2018-3-1 Vedlegg 1.pdfStyresak 60-2018-3-1 Vedlegg 1.pdfpdf106030
Styresak 60-2018-4 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging og håndtering i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 60-2018-4 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging og håndtering i helseforetakene.pdfStyresak 60-2018-4 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging og håndtering i helseforetakene.pdfpdf186589
Styresak 60-2018-4-1 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 60-2018-4-1 Vedlegg 1.pdfStyresak 60-2018-4-1 Vedlegg 1.pdfpdf956703
Styresak 61-2018-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 09.03.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 61-2018-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 09.03.2018.pdfStyresak 61-2018-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 09.03.2018.pdfpdf248711
Styresak 61-2018-2 Uttalelse fra Sør-Troms regionråd om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 61-2018-2 Uttalelse fra Sør-Troms regionråd om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfStyresak 61-2018-2 Uttalelse fra Sør-Troms regionråd om rehabilitering ved UNN Harstad.pdfpdf304446
Styresak 61-2018-3 Uttalelse fra styret i folkeaksjon for akuttsykehus i Alta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180425/Styresak 61-2018-3 Uttalelse fra styret i folkeaksjon for akuttsykehus i Alta.pdfStyresak 61-2018-3 Uttalelse fra styret i folkeaksjon for akuttsykehus i Alta.pdfpdf267668


Fant du det du lette etter?