Styremøte i Helse Nord RHF 25. august 2010 (sak 83–92)

Styremøte, 25.08.2010

 

Når og hvor

Dato
25.08.2010 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Thon Hotell, Brønnøysund
 

Saksdokumenter

Sak_83-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_83-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfSak_83-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf302228
Sak_84-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_22062010_og_30062010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_84-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_22062010_og_30062010.pdfSak_84-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_22062010_og_30062010.pdfpdf482561
Sak_85-2010_Lønnsjustering_adm_dir.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_85-2010_Lønnsjustering_adm_dir.pdfSak_85-2010_Lønnsjustering_adm_dir.pdfpdf218994
Sak_86_2010_Justering_av_oppdragsdokument_2010_NLSH.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_86_2010_Justering_av_oppdragsdokument_2010_NLSH.pdfSak_86_2010_Justering_av_oppdragsdokument_2010_NLSH.pdfpdf238105
Sak_87-2010_Internrevisjonsrapport_07-2009_Oppfolging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_87-2010_Internrevisjonsrapport_07-2009_Oppfolging.pdfSak_87-2010_Internrevisjonsrapport_07-2009_Oppfolging.pdfpdf310356
Sak_88-2010_Økonomirapport_6_og_7_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_88-2010_Økonomirapport_6_og_7_2010.pdfSak_88-2010_Økonomirapport_6_og_7_2010.pdfpdf998223
Sak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_1_økonomirapport_6-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_1_økonomirapport_6-2010.pdfSak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_1_økonomirapport_6-2010.pdfpdf279550
Sak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_2_økonomirapport_7-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_2_økonomirapport_7-2010.pdfSak_88-2010_Økonomirapport_vedlegg_2_økonomirapport_7-2010.pdfpdf608361
Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner.pdfSak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner.pdfpdf248508
Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_1_Tiltak_Helse_Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_1_Tiltak_Helse_Finnmark.pdfSak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_1_Tiltak_Helse_Finnmark.pdfpdf30907
Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_2_Tiltak_UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_2_Tiltak_UNN.pdfSak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_2_Tiltak_UNN.pdfpdf15213
Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_3_Tiltak_NLSH.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_3_Tiltak_NLSH.pdfSak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_3_Tiltak_NLSH.pdfpdf67107
Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_4_Tiltak_HLSH.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_4_Tiltak_HLSH.pdfSak_89-2010_Reviderte_tiltaksplaner_Vedlegg_4_Tiltak_HLSH.pdfpdf73052
Sak_90-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_90-2010_Orienteringssaker.pdfSak_90-2010_Orienteringssaker.pdfpdf235589
Sak_91-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Sak_91-2010_Referatsaker.pdfSak_91-2010_Referatsaker.pdfpdf3408850
Styremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Styremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1709651
Styremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Styremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 25082010 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf4877851
Styremøte 25082010 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100825/Styremøte 25082010 - presseprotokoll.pdfStyremøte 25082010 - presseprotokoll.pdfpdf237315


Fant du det du lette etter?