Styremøte i Helse Nord RHF 25. mai 2011 (sak 55–62)

Styremøte, 25.05.2011

 

Når og hvor

Dato
25.05.2011 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
Telefon
 

Saksdokumenter

Styremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1724849
Styremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfStyremøte 25MAI2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfpdf4912171
Styremøte 25MAI2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styremøte 25MAI2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 25MAI2011 - presseprotokoll.pdfpdf241687
Styresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf27939
Styresak 56-2011 Godkjenning av protokoll 27APR2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 56-2011 Godkjenning av protokoll 27APR2011.pdfStyresak 56-2011 Godkjenning av protokoll 27APR2011.pdfpdf246353
Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010.pdfStyresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010.pdfpdf5884365
Styresak 58-2011 Økonomirapport nr 4-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 58-2011 Økonomirapport nr 4-2011.pdfStyresak 58-2011 Økonomirapport nr 4-2011.pdfpdf970593
Styresak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord - revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord - revisjon.pdfStyresak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord - revisjon.pdfpdf126841
Styresak 60-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 60-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 60-2011 Orienteringssaker.pdfpdf152424
Styresak 61-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110525/Styresak 61-2011 Referatsaker.pdfStyresak 61-2011 Referatsaker.pdfpdf2943258


Fant du det du lette etter?