Styremøte i Helse Nord RHF 25. november 2015 (sak 115–133)

Styremøte, 25.11.2015

 

Når og hvor

Dato
25.11.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20151125 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styremøte 20151125 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20151125 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf7726269
Styremøte 20151125 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styremøte 20151125 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20151125 - presseprotokoll.pdfpdf322942
Styresak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf772193
Styresak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28102015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28102015.pdfStyresak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28102015.pdfpdf900224
Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko 1.pdfStyresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering av risiko 1.pdfpdf2308691
Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr 10-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr 10-2015.pdfStyresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr 10-2015.pdfpdf1390588
Styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 3.pdfStyresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 3.pdfpdf898082
Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF.pdfStyresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf810182
Styresak 120-2015-1 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 120-2015-1 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 1.pdfStyresak 120-2015-1 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 1.pdfpdf658240
Styresak 120-2015-2 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 120-2015-2 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 2.pdfStyresak 120-2015-2 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 2.pdfpdf122864
Styresak 120-2015-3 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 120-2015-3 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 3.pdfStyresak 120-2015-3 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 3.pdfpdf104086
Styresak 120-2015-4 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 120-2015-4 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 4.pdfStyresak 120-2015-4 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF, vedlegg 4.pdfpdf57541
Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper.pdfStyresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper.pdfpdf873507
Styresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill.pdfStyresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill.pdfpdf1142678
Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - Realisere gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - Realisere gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfStyresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07-2014 - Realisere gevinster nytt sykehusbygg i Vesterålen.pdfpdf773805
Styresak 123-2015-1 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 123-2015-1 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 1.pdfStyresak 123-2015-1 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 1.pdfpdf84375
Styresak 123-2015-2 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 123-2015-2 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 2.pdfStyresak 123-2015-2 Oppfølging av IR 07-2014, vedlegg 2.pdfpdf92994
Styresak 124-2015 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31082015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 124-2015 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31082015.pdfStyresak 124-2015 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31082015.pdfpdf785867
Styresak 125-2015 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - Tertialrapport 31082015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 125-2015 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - Tertialrapport 31082015.pdfStyresak 125-2015 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - Tertialrapport 31082015.pdfpdf967960
Styresak 126-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31082015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 126-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31082015.pdfStyresak 126-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31082015.pdfpdf787736
Styresak 127-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31082015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 127-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31082015.pdfStyresak 127-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31082015.pdfpdf935237
Styresak 128-2015 Konsernbestemmeler for inveteringer - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 128-2015 Konsernbestemmeler for inveteringer - oppdatering.pdfStyresak 128-2015 Konsernbestemmeler for inveteringer - oppdatering.pdfpdf888509
Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering.pdfStyresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering.pdfpdf828478
Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfStyresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfpdf3221505
Styresak 131-2015-3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 131-2015-3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon.pdfStyresak 131-2015-3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon.pdfpdf1944701
Styresak 131-2015-4 Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 131-2015-4 Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat.pdfStyresak 131-2015-4 Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat.pdfpdf771891
Styresak 131-2015-5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnede mål.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 131-2015-5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnede mål.pdfStyresak 131-2015-5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnede mål.pdfpdf777510
Styresak 131-2015-6 Oppfølging av styrets vedtak - status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 131-2015-6 Oppfølging av styrets vedtak - status.pdfStyresak 131-2015-6 Oppfølging av styrets vedtak - status.pdfpdf801907
Styresak 131-2015-7 Pasientsikkerhetsprogram - status per sept 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 131-2015-7 Pasientsikkerhetsprogram - status per sept 2015.pdfStyresak 131-2015-7 Pasientsikkerhetsprogram - status per sept 2015.pdfpdf831800
Styresak 132-2015-1 E-post med krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 132-2015-1 E-post med krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 132-2015-1 E-post med krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF.pdfpdf796967
Styresak 132-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30092015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 132-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30092015.pdfStyresak 132-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30092015.pdfpdf846849
Styresak 132-2015-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11112015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 132-2015-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11112015.pdfStyresak 132-2015-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11112015.pdfpdf824060
Styresak 132-2015-4 Drøftingsprotokoll - Styringen av felleseide selskaper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 132-2015-4 Drøftingsprotokoll - Styringen av felleseide selskaper.pdfStyresak 132-2015-4 Drøftingsprotokoll - Styringen av felleseide selskaper.pdfpdf143628
Styresak 132-2015-5 Uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20151125/Styresak 132-2015-5 Uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-Troms.pdfStyresak 132-2015-5 Uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-Troms.pdfpdf83984


 

Fant du det du lette etter?