Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017

Styremøte, 25.10.2017

Protokoll (referat) med vedtak etter møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
25.10.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20171025 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20171025 - presseprotokoll.pdf
Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdfStyresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdf
Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdfStyresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdf
Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdf
Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdf
Styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdfStyresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdf
Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfStyresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdf
Styresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdfStyresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdf
Styresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdfStyresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdf
Styresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdfStyresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdf
Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdfStyresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdf
Styresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdfStyresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdf
Styresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdfStyresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdf
Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfStyresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdf
Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdfStyresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdf
Styresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdf
Styresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdf
Styresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdf
Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdfStyresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdf
Styresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdfStyresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdf
Styresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdfStyresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdf
Styresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdfStyresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdf
Styresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdfStyresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdf
Styresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdfStyresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdf
Styresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdfStyresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdf
Styresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdfStyresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdf
Styresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdfStyresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdf
Styresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdf
Styresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdf
Styresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfStyresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdf
Styresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdfStyresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdf
Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdfStyresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdf
Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdfStyresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdf
Styresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdfStyresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.