Styremøte i Helse Nord RHF 25. oktober 2017

Styremøte, 25.10.2017

Protokoll (referat) med vedtak etter møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
25.10.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf5153067
Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20171025 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf5298152
Styremøte 20171025 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styremøte 20171025 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20171025 - presseprotokoll.pdfpdf912331
Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf140439
Styresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdfStyresak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017.pdfpdf350463
Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdfStyresak 107-2017 Regional utviklingsplan 20135 - mandat.pdfpdf486981
Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfpdf464078
Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf534777
Styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdfStyresak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF.pdfpdf455201
Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfStyresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfpdf198517
Styresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdfStyresak 111-2017-1 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 1.pdfpdf9029210
Styresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdfStyresak 111-2017-2 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 2.pdfpdf96757
Styresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdfStyresak 111-2017-3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm, vedlegg 3.pdfpdf1207002
Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdfStyresak 112-2017 Finnmarkssykehuset nye Hammerfest sykehus - valg av tomt.pdfpdf393855
Styresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdfStyresak 112-2017-1 Vedlegg - Alternative løsninger for sykehusstrukturen i Finnmark.pdfpdf637375
Styresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdfStyresak 112-2017-2 Vedlegg - Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt.pdfpdf13521160
Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfStyresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfpdf378388
Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdfStyresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31082017.pdfpdf232620
Styresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 115-2017 Byggeprosjekt i Helgelandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfpdf180362
Styresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 116-2017 Byggeprosjekt i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31082017.pdfpdf530531
Styresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdfStyresak 117-2017 Byggeprosjekt i UNN - tertialrapport 31082017.pdfpdf209169
Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdfStyresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr 9-2017.pdfpdf759427
Styresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdfStyresak 119-2017 Tertialrapport nr 2-2017.pdfpdf237204
Styresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdfStyresak 119-2017-1 Tertialrapport nr 2-2017, vedlegg.pdfpdf1289635
Styresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdfStyresak 120-2017-3 Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat.pdfpdf140824
Styresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdfStyresak 120-2017-4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.pdfpdf164713
Styresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 121-2017-01 Brev fra Vefsn kommune om høringsuttalselse Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf312190
Styresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 121-2017-01-1 Vedlegg til brev fra Vefsn kommune om høringsuttalelse Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf1177957
Styresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdfStyresak 121-2017-02 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017.pdfpdf173771
Styresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdfStyresak 121-2017-03 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2017.pdfpdf306313
Styresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdfStyresak 121-2017-04 RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak.pdfpdf384713
Styresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdfStyresak 121-2017-05 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om regional utviklingsplan 2035 - mandat.pdfpdf457300
Styresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfStyresak 121-2017-06 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.pdfpdf461610
Styresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 121-2017-07 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf458985
Styresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfStyresak 121-2017-08 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - Helgelandssykehuset Mo i Rana - operasjonsstuer og nødstrøm.pdfpdf462061
Styresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdfStyresak 121-2017-09 Protokoll fra drøftingsmøte 20OKT2017 - sak om tertialrapport nr. 2-2017.pdfpdf456382
Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdfStyresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.pdfpdf465394
Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdfStyresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø.pdfpdf357301
Styresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20171025/Styresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdfStyresak 121-2017-12 E-post ordfører i Alta Kommune ad. sykehus i Vest-Finnmark.pdfpdf379511


Fant du det du lette etter?