Styremøte i Helse Nord RHF 25. september 2013 (sak 97–106)

Styremøte, 25.09.2013

 

Når og hvor

Dato
25.09.2013 
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1518099
Styremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20130925 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf2418660
Styremøte 20130925 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styremøte 20130925 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130925 - presseprotokoll.pdfpdf235788
Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfStyresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter.pdfpdf495593
Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport 8-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport 8-2013.pdfStyresak 101-2013 Virksomhetsrapport 8-2013.pdfpdf820058
Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase Midtre Hålogaland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase Midtre Hålogaland.pdfStyresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase Midtre Hålogaland.pdfpdf415798
Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 1.pdfStyresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 1.pdfpdf1832147
Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 2.pdfStyresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland, vedlegg 2.pdfpdf17347345
Styresak 103-2013 Henvisningsraten BUP.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 103-2013 Henvisningsraten BUP.pdfStyresak 103-2013 Henvisningsraten BUP.pdfpdf418081
Styresak 104-2013-3 Oppnevning Regionalt brukeruvalg 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 104-2013-3 Oppnevning Regionalt brukeruvalg 2014-2016.pdfStyresak 104-2013-3 Oppnevning Regionalt brukeruvalg 2014-2016.pdfpdf318048
Styresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon - vedlegg.pdfStyresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon - vedlegg.pdfpdf1899048
Styresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon.pdfStyresak 104-2013-4 Strategi Helse Nord revisjon.pdfpdf387562
Styresak 105-2013 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 1.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 1.pdfpdf83282
Styresak 105-2013 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 2.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 2.pdfpdf302488
Styresak 105-2013 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 3.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 3.pdfpdf153968
Styresak 105-2013 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 4.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 4.pdfpdf190355
Styresak 105-2013 Referatsaker 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 5.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 5.pdfpdf278207
Styresak 105-2013 Referatsaker 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 6.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 6.pdfpdf262989
Styresak 105-2013 Referatsaker 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 7.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 7.pdfpdf64737
Styresak 105-2013 Referatsaker 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 105-2013 Referatsaker 8.pdfStyresak 105-2013 Referatsaker 8.pdfpdf225982
Styresak 97-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 97-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfStyresak 97-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfpdf333247
Styresak 98-2013 Godkjenning protokoll styremøte 28082013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 98-2013 Godkjenning protokoll styremøte 28082013.pdfStyresak 98-2013 Godkjenning protokoll styremøte 28082013.pdfpdf392927
Styresak 99-2013 Lønnsjustering admdir.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130925/Styresak 99-2013 Lønnsjustering admdir.pdfStyresak 99-2013 Lønnsjustering admdir.pdfpdf321963


Fant du det du lette etter?