Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016 (sak 48–57)

Styremøte, 26.04.2016

 

Når og hvor

Dato
26.04.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf2344586
Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf2112270
Styremøte 20160426 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160426 - presseprotokoll.pdfpdf187176
Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf765374
Styresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdfStyresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdfpdf933165
Styresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdfStyresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdfpdf1241533
Styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdfStyresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdfpdf1333976
Styresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdfStyresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdfpdf3172962
Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdfStyresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdfpdf1617288
Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdfStyresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdfpdf1715877
Styresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdfStyresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdfpdf795398
Styresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdfStyresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdfpdf796363
Styresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdfStyresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdfpdf792843
Styresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdfStyresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdfpdf957853
Styresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdfStyresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdfpdf883058
Styresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdfStyresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdfpdf890074
Styresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdfStyresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdfpdf851901
Styresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdfStyresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdfpdf826705
Styresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdfStyresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdfpdf785541


Fant du det du lette etter?