Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016 (sak 48–57)

Styremøte, 26.04.2016

 

Når og hvor

Dato
26.04.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20160426 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdf
Styremøte 20160426 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styremøte 20160426 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160426 - presseprotokoll.pdf
Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdfStyresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6.4.2016.pdf
Styresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdfStyresak 50-2016 Inntektsforelingsmodell for rus og psykisk helse - revisjon.pdf
Styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdfStyresak 51-2016 FIKS-prosjektet - realisering av nytteverdien.pdf
Styresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdfStyresak 52-2016 FAKT-programmet - Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering.pdf
Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdfStyresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport.pdf
Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdfStyresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr 3-2016.pdf
Styresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdfStyresak 55-2016-3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.pdf
Styresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdfStyresak 55-2016-4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak.pdf
Styresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdfStyresak 55-2016-5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering.pdf
Styresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdfStyresak 55-2016-6 Pasientsikkerhetsprogram- status i Helse Nord per mars 2016.pdf
Styresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdfStyresak 56-2016-1 Fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdfStyresak 56-2016-2 Resolusjon fra HLF Finnmark ad. audiografsituasjonen.pdf
Styresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdfStyresak 56-2016-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30.3.2016.pdf
Styresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdfStyresak 56-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 19.04.2016.pdf
Styresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160426/Styresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdfStyresak 56-2016-5 Svar fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i helseforetak i Helse Nord.pdf


Fant du det du lette etter?