Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2017

Styremøte, 26.04.2017

Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
26.04.2017 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Radisson Blu Polar Hotel, Longyearbyen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf3326450
Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2068239
Styremøte 20170426 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170426 - presseprotokoll.pdfpdf221181
Styresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf760475
Styresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdfStyresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdfpdf951573
Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdfStyresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdfpdf956180
Styresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdfStyresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdfpdf3419218
Styresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdfStyresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdfpdf519553
Styresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdfStyresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdfpdf806396
Styresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdfStyresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdfpdf8660075
Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdfStyresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdfpdf901461
Styresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdfStyresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdfpdf298050
Styresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdfStyresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdfpdf191496
Styresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdfStyresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdfpdf888127
Styresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdfStyresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdfpdf401832
Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdfStyresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdfpdf1378801
Styresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdfStyresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdfpdf753745
Styresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf150986
Styresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdfStyresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdfpdf145189
Styresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdfStyresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdfpdf143846
Styresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf1062782
Styresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdfStyresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdfpdf934378
Styresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdfStyresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdfpdf1657096


Fant du det du lette etter?