Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2017

Styremøte, 26.04.2017

Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
26.04.2017 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Radisson Blu Polar Hotel, Longyearbyen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170426 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170426 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styremøte 20170426 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170426 - presseprotokoll.pdf
Styresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 42-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdfStyresak 43-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøter 29.03.2017 og 18.04.2017.pdf
Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdfStyresak 44-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefaserapport og oppstart konseptfase.pdf
Styresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdfStyresak 44-2017-1 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 1.pdf
Styresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdfStyresak 44-2017-2 Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase, vedlegg 2.pdf
Styresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdfStyresak 45-2017 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling - idefaserapport.pdf
Styresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdfStyresak 45-2017-1 UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport, vedlegg.pdf
Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdfStyresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering.pdf
Styresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdfStyresak 46-2017-1 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 1.pdf
Styresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdfStyresak 46-2017-2 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering, vedlegg 2.pdf
Styresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdfStyresak 47-2017 FIKS-programmet - sluttrapport.pdf
Styresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdfStyresak 47-2017-1 FIKS-programmet - sluttrapport, vedlegg.pdf
Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdfStyresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr 3-2017.pdf
Styresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdfStyresak 49-2017-3 Overenskomstforhandlinger 2016 - prosess og resultat.pdf
Styresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 50-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdfStyresak 50-2017-2 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. UNN Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling.pdf
Styresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdfStyresak 50-2017-3 Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold.pdf
Styresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 50-2017-4 Brev fra Alstahaug kommune om prosess Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdfStyresak 50-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017.pdf
Styresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170426/Styresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdfStyresak 50-2017-6 Brev fra Leirfjord kommune om lokalisering av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.